Какво говори за вас позата на съня

Голяма част от жените спят във формата на ембрион, за да се чувстват защитени.
Какво говори за вас позата на съня
Leidy Mora Molina

Прегледано и одобрено от медицинска сестра Leidy Mora Molina.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Имате ли любима поза, която заемате, когато отивате в страната на сънищата? Не говорим за онази, който съзнателно използвате, когато си лягате. Напротив, позата на съня, която най-накрая заемате след като сънят ви е преборил.

Въпросът е важен, защото позата на съня казва много за вас. Нека видим заедно по-подробно!

Кажи ми как спиш и ще ти кажа кой си

позата на съня казва много за вас

Има много изследвания върху връзката между човека и съня. Това включва какво се случва между ума и тялото им, когато спят.

Професор Крис Идзиковски е посветил по-голяма част от времето си на изучаване на съня. По-конкретно, той изследва взаимоотношенията между позата на съня и личността.

Иджиковски анализира шест нормални пози, които хората използват в тези ситуации. Той е убеден, че са свързани със специфичен начин на поведение.

Според него хората обръщат внимание на езика на тялото, когато са будни. Съвсем друго нещо е да изучаваме това, което казваме с позите, които заемаме несъзнателно.

Позата на ембрион

позата ембрион - нуждаят се от защита

Вижте още: 5 психологически черти на покорните хора

Според това, което Иджиковски е установил, 41% от хората спят в тази поза. Тя е същата, която имаме в утробата на майка ни. Повече от половината от жените спят в тази поза.

Като спят на страна със сгънати ръце и крака, хората несъзнателно искат да се чувстват защитени.

Реалността е, че могат съзнателно да покажат на света, че са силни и уверени. Но всъщност те са чувствителни, уязвими хора.

Така че предполагаемата сила на характера, която показват е просто вид щит, който използват, за да се защитят.

Поза “пън”

15% от хората спят като пън. Тази поза се състои от лежане на една страна с протегнати крака и ръце отстрани.

Тази поза на сън изглежда съответства на много отворени, социални хора. Тези хора също са склонни да бъдат лидери. Въпреки това, те също могат да бъдат донякъде наивни.

Копнееща поза

позата на съня - тези хора са хитри и подозрителни

13 процента от хората спят така. Това означава, че ръцете им са изпънати напред, образувайки прав ъгъл спрямо тялото.

В тези случаи те обикновено имат затворена личност. Може да са леко хитри и подозрителни.

Те са хора с по-критичен и подозрителен поглед към нещата.

Позата на воин

позата  воин- това са интровертни хора

Името за тази поза е “воин”, защото спящият лежи върху гърба си с протегнато тяло и ръце прикрепени отстрани.

Всичко показва, че хората, които са плахи и интровертни заемат тази поза.

“Войните” са много резервирани и обикновено бягат от бурни ситуации. Те се придържат към рутините и нормите.

Позата “свободно падане”

Те съставляват 7% от хората. При тази поза спящият е с лице на леглото, прегръща възглавница с ръце и обръща глава на една страна.

Тези, които спят така, са неспокойни, нервни хора с много енергия. Също така, техният тип личност има тенденция да изпитва трудности при приемането на критика.

Позата „морска звезда”

позата "свободно падане" е присъща на нервни хора

Едва 5% от хората спят върху гърба си и с ръце, разперени до главата. Те обикновено са със сгънати крака.

Позата на сън “морска звезда” отговаря на алтруистичните хора. Това са хора, които могат да слушат и да помагат на ближния си.

Те са хора, които бързо могат да създадат приятели. Също така те са хора, които избягват да бъдат център на вниманието. Предпочитат да бъдат да останат на заден план, когато са в група.

Познахте ли някоя от вашите пози? Не се чувствайте разочаровани, ако не я откриете.

Не трябва да забравяте, че всеки има свои собствени особености, когато става дума за сън. Понякога хората нямат еднакви пози.

Например тези, които спят с повдигнат крак, изглежда са определено непредсказуема личност.

Както и да е, според обяснението на Иджиковски само 5% от хората използват различна поза всяка нощ.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


    1. Idzikowski C. Sleep position and personality. Sleep Survey. 2003.
    2. Smith C. Sleep states and memory processes in humans: Procedural versus declarative memory systems. Sleep Medicine Reviews. 2001.
    3. Idzikowski C, Ebrahim IO. Sleep science. In: Forensic Psychiatry: Fundamentals and Clinical Practice. 2017.
    4. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: An update and a path forward. Journal of Pain. 2013.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.