Какво да кажете на някого в траур

Всеки има нужда от своето време, за да премине през трудния период, оставете го да изживее мъката си.
Какво да кажете на някого в траур

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 25 август, 2022

Когато някой ваш близък е в траур, трябва да сте много внимателни с думите, които използвате и начина, по който подхождате.

Това е един деликатен момент и емоциите са силни. Физическият контакт е задължителен в тези ситуации.

Поради деликатния характер искаме да разясним някои неща, които може да кажете на някой в траур и кога трябва да останете мълчаливи.

Защото понякога в нашата готовност да помогнем накрая правим точно обратното.

Ако искате да плачете, не се спирайте

Когато някой ваш близък е в траур, бъдете много внимателни с думите

Какво ви казваха възрастните като бяхте малки и плачехте? “Не плачи.” Какво ви казаха, когато бяхте тъжни? “Не тъгувай”.

Ограничаването на емоциите не е добро за никого, особено когато човек преминава през процеса на скърбене.

Трябва да позволите на човека да изрази чувствата си, ако има нужда от това. Никога не му позволявайте да се чувства така, сякаш това е нещо, което не трябва да прави или че трябва да контролира.

В такива моменти най-доброто, което може да направите, е просто да го оставите да плаче, крещи и приемете чувствата му.

Ако се нуждаеш от мен, тук съм

Във връзка с това, което казахме по-горе, много хора често бягат от своята скръб. Мъката е непоносима и се опитват да я скрият.

Това също не е хубаво, защото човек, който е в траур нуждае от физически контакт. Прегръдка или дори просто някой, който да е до тях.

Не е нужно да говорите, макар да знаем, че за някои хора мълчанието може да бъде дискомфортно. Въпреки това най-важното нещо е просто да сте до тях в този момент.

Бъдете до близките си в момент на траур

По този начин, ако човекът иска да говори или изведнъж изпита нужда да плаче, той знае, че има някой до него, който обича и ги подкрепя.

Така че, дори ако се чувствате неудобно, трябва да останете до човека. Някои хора смятат, че за да се преодолее мъката, трябва да останат сами. Но това не винаги е точно така.

Повярвайте ни, тези хора се нуждаят от вас сега повече от всякога.

Знам, че когато си готов, ще се върнеш към живота си

Защо ни харесва да казваме на хората какво да правят? С думите “не плачи” и “сега трябва да гледаш към бъдещето” никога не спираме в нашите опити да променяме живота на другия човек и да му кажем това, което смятаме, че трябва да направи.

По време на тази болка, последното нещо, за което някой в траур се тревожи е бъдещето.

Тези хора няма нужда да знаят какво ще се случи или какво трябва да направят, тъй като те вече знаят! Точно сега тяхното внимание е фокусирано единствено върху болката.

Трябва да дадем време ситуацията да се разреши по естествен начин. Не се отказвайте от тях –  те просто преминават през мъката. Те знаят какво трябва да направят, и ще го направят както и когато го почувстват.

В действителност не знам как точно се чувстваш

Всички ние сме се използвали фразата: “Знам как се чувстваш,” за хора, които преминават през труден период в живота си.

Това, което не осъзнаваме е, че по-добър начин да изразим нашата подкрепа е като кажем: “Разбирам, че това трябва да е много трудно за теб.” Думите “Знам как се чувстваш” може да доведат до агресивна реакция.

Човек, който тъгува е наистина чувствителен, а вие може би никога не сте имали подобна ситуация.

Повтаряйки тази фраза обикновено подбужда отговор като: “Как може да знаеш как се чувствам? Това не ти се е случвало.”

Всеки път, когато можем, трябва да избягваме да казваме това. Вместо това трябва да покажем на другия, че му съчувстваме. Може да не знаем точната степен, с която другия изпитва болката, но можем да разберем.

Болката ще намалее с времето. Така че трябва да я уважаваме във всеки смисъл, включително и времето, необходимо, за да се премине през нея.

Като се опитвате да се преструвате, че вече сте минали през скръбта или като насилвате някой да я спре не е хубаво.

Трябва да дадем време ситуацията да се разреши по естествен начин

Може да отнеме седмици, месеци или в някои случаи дори години. Всеки е уникален и различен от другите.

Колко пъти сте казвали на някой в траур какво трябва да направи? Колко пъти сте казвали: “Знам как се чувстваш”?

Сега вече знаете как може да предложите вашата подкрепа на някой в траур по възможно да добрия начин.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.