Какви са страничните ефекти от лечението на рака?

Лечението на рака може да бъде проведено под различни форми. Пациентите често се чудят какви са страничните ефекти от него. Научете повече от следващите редове.
Какви са страничните ефекти от лечението на рака?
Jael Garrido Dominguez

Написано и проверено от лекар Jael Garrido Dominguez.

Последна актуализация: 09 август, 2022

Много болни имат въпроси относно страничните ефекти от различните видове лечение на рака. Получавайки професионална помощ за лечението си, много пациенти търсят информация в интернет по темата. След като проучат наличната такава, въпросите им стават още повече. И започват да се чудят какви са страничните ефекти от лечението на рака, например.

За да дадем отговор на този въпрос, трябва да споменем , че терминът рак се използва за означаването на група заболявания. Въпреки че имат общи характеристики, но са с различен произход и се разпространяват по различен начин. Тези различия означават, че определени терапии са по-уместни и подходящи за различните видове рак.

Има различни видове лечение на рака, но в тази статия ще се спрем на следните:

В тази статия ще се спрем накратко и на трите.

Лечението на рака: страничните ефекти от оперативната намеса

Повечето от страничните ефекти от хирургичната намеса са свързани с органа, който е опериран и с начина на провеждане на самата операция. Ще се спрем на част от страничните реакции, наблюдавани при всички операции.

Болка

Нормално е да чувствате болка в оперираната част на тялото. Силата на болката зависи от мащаба на операцията, коя част на тялото е оперирана и от чувствителността на пациента към болка. Болката може да бъде контролирана чрез предписаните от лекар болкоуспокояващи средства.

Инфектиране на раната

Извършването на операцията е свързано с разрязване на кожата. Тези рани могат да се превърнат във вход за вредните за здравето микроорганизми. Обикновено инфекциите се появяват в първите няколко дена след операцията.

Инфекцията се характеризира с възпаление, болка и зачервяване около раната. Може да се наблюдава висока температура и поява на гной. Важно е да съобщите на лекаря си, ако имате някой от тези симптоми.

Лечението на рака: страничните ефекти от химиотерапията

Химиотерапията се свързва с доста голям списък със странични ефекти. Ще се спрем на някои от най-често срещаните.

Анемия

По-голямата част от използваните химиотерапевтици оказват вредно въздействие върху костния мозък. А това води до промени с образуването на клетки в болния и евентуално до развитието на анемия.

Гадене и повръщане

Това е най-често срещаният страничен ефект от химиотерапията, засягащ 80% от хората подложени на това лечение.

Промени в движението на червата

Химиотерапията води до промени в организма. Част от тях засягат чревния тракт. В зависимост от използваните лекарства, може да се наблюдава диария или запек.

Косопад

Обратно на общоприетото вярване, косопадът по време та химиотерапията зависи от използваните лекарства. Страничните ефекти са различни при отделните хора.

Препоръчваме ви да прочетете и: Победете силния косопад с тези 7 храни

Лечението на рака: страничните ефекти от лъчетерапията

Лъчетерапията се характеризира със странични ефекти заради количеството или обема на полученото от пациента облъчване. Затова страничните реакции се наблюдават в облъчваните зони от тялото. Свързани са и с назначената доза,  съпътстващите лечения и чувствителността на самия пациенти.

Както вече споменахме, страничните ефекти зависят и от това коя част на тялото ще бъде облъчвана. В почти всички случаи се наблюдава умора, както и възпаление на кожата на облъчваното място. Ако коремът ви е облъчван, могат да се появят промени в чревния тракт, както и гадене и повръщане.

Заключителни бележки върху страничните ефекти от лечението на рака

Страничните ефекти зависят от лечението и самия пациент. Има различни видове лечение на рака. Най-често прилаганите са оперативната намеса, химиотерапията и лъчетерапията.

В зависимост от локацията, интензивността и вида на рака, страничните ефекти ще бъдат различни. Поговорете с лекар, ако имате въпроси и притеснения относно симптомите, които изпитвате.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Ferreiro, J., García, J. L., Barceló, R., & Rubio, I. (2003). Quimioterapia: efectos secundarios. Gaceta Médica de Bilbao100(2), 69-74.
  • Verdú Rotellar, J. M., Algara López, M., Foro Arnalot, P., Domínguez Tarragona, M., & Blanch Mon, A.. (2002). Atención a los efectos secundarios de la radioterapia. Medifam12(7), 16-33. Recuperado en 08 de marzo de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682002000700002&lng=es&tlng=pt.
  • American Cancer Society. (2017, 10 febrero). Efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Recuperado 8 marzo, 2020, de https://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secundarios

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.