Изходно интервю: 5 въпроса и полезни съвети

Изходното интервю трябва да бъде разглеждано като възможност компаниите да направят необходимите промени. Днес бихме искали да се спрем по-отблизо на тази концепция.
Изходно интервю: 5 въпроса и полезни съвети
Elena Sanz

Прегледано и одобрено от психолог Elena Sanz.

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 24 май, 2023

Концепцията за изходното интервю е съвсем нова. Тя се породи от основната нужда от страна на компаниите да разберат защо техните служители искат да сменят работата си и да търсят възможности другаде.

Следователно това е ресурс за предприемане на действия, преди талантите на фирмата да избягат. Откриването защо това се случва е от решаващо значение.

Всички сме запознати с концепцията за задържане на таланти. Това се отнася до мерките, които, когато бъдат приложени, позволяват на ценните служители да останат в компанията. Въпреки това, понякога, дори и да се вземат определени предпазни мерки, служителите пак напускат. И така, изходното интервю става все по-полезно и ценно.

Какво е интервю за напускане?

Интервю за напускане се провежда, когато служител е поискал оставка и напусне позицията, която е заемал. Ако искаме да знаем причините, които могат да накарат служителите да напуснат, интервюто за напускане е от съществено значение.

Кой провежда интервюто за напускане? Както винаги, отдел човешки ресурси.

Тъй като това е доста нова практика, понякога съответните въпроси може да не бъдат зададени. Поради тази причина направихме компилация от тези въпроси, които могат да бъдат от значение в ситуация като тази.

Това интервю трябва да помогне на организацията да разбере какво трябва да се промени. Промените ще бъдат такива, че работниците, вместо да напускат, да искат да останат.

интервю след напускане на работа
Все повече се съобщава за масови напускания или честа смяна на работа. Да знаят какво стои зад феномена е добре за компаниите, които искат да растат.

1. Когато кандидатствахте за тази работа, какво ви привлече в нея?

Това е един от първите задължителни въпроси при напускащо интервю. Разбирането защо човек иска да работи за определена компания е жизненоважно.

Може би това са условията на работа (гъвкави условия на работа, възможността да работите няколко дни от вкъщи и т.н.), заплатата и близостта до мястото, където живеете, наред с други. Това ще ви позволи да откриете силните страни на организацията.

Смятаме, че може да ви е интересно да прочетете и това: 11 съвета за намиране на работа без опит

2. Изходно или изходящо интервю – работата оправда ли очакванията ви?

Вторият въпрос, който може да бъде зададен в интервю за напускане, е дали работата, която сте вършили, е изпълнила очакванията, които сте имали, когато сте започнали. Гъвкавост на работното място може да е била претенция, която не е била предложена на служителите.

Знаейки това ще ви позволи да предприемете необходимите стъпки, за да направите промени. Тогава ще е необходимо да промените това, което не работи добре.

3. Защо решихте да напуснете?

Този трети въпрос е много директен и често неудобен. Въпреки това е много важно да получите честен и ясен отговор.

Според проучване на Future Work Institute липсата на възможности за растеж в компанията, връзката с шефа, заплатата или натоварването са някои от мотивите, които могат да накарат служителите да напуснат компанията. Следователно това трябва да се вземе предвид.

4. Изходно интервю – какво може да направи компанията, за да ви попречи да вземете това решение?

Този четвърти въпрос в интервюто за напускане на работа е тясно свързан с предишния. Според гореспоменатото проучване някои от мерките, които една компания може да предприеме, за да предотврати напускането на работниците, са следните:

  • Подобряване на възможностите за развитие
  • Предлагане на баланс между работа и семейство
  • Осигуряване на по-голяма прозрачност
  • Насърчаване на ученето

Заплатата не винаги е основната причина служителите да напуснат.

5. Какво ви хареса най-много и най-малко в работата във фирмата?

Петият и последен въпрос в интервю за напускане трябва да бъде именно за силните и слабите страни на компанията. Ключово е да знаете какво цени един работник и какво трябва да промени, за да остане по-дълго.

Работен колектив
Заетостта надхвърля добрите условия на труд. Днес работниците ценят и много други характеристики.

Харесва ли ви тази статия? Може също да прочетете и: Трудности на новата ви работа? 5 съвета за адаптиране

Съвети за интервю при напускане

В допълнение към горните въпроси е важно да създадете релаксираща и спокойна атмосфера за такова интервю при напускане. Като цяло това е доста неудобна ситуация за служителите, тъй като не всеки обича да критикува компанията, която напуска.

Ето защо е важно да ги накарате да разберат, че това им помага. В крайна сметка критиката може да бъде градивна.

Наръчникът, озаглавен Организация на работата и стресът, споменава важни аспекти, които могат да бъдат причина за оставка. Както се обяснява, не само възнаграждението е важно за дадена позиция. Ситуацията днес показа, че това е вярно.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Calle, W. C., Hidalgo, G. F. A., & Navarrete, W. P. (2020). Estudio de los criterios del estrés laboral utilizando Mapas Cognitivos. Investigación Operacional.
  • Mera Avendaño, I. A. (2022). La renuncia frente al acoso laboral ejecutado por el empleado y sus consecuencias jurídicas (Bachelor’s thesis, Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo).
  • Reyna García, V. H. (2018). Ulrich Beck y el malestar del trabajo. Sociológica (México)33(95), 93-124.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.