Хипердонтия: причини и лечение

Хипердонтията е заболяване, при което има допълнителни зъби. Изчисленията показват, че засяга около 3% от населението. Кои са причините? И кои са наличните начини на лечение? Прочетете всичко за това отдолу.
Хипердонтия: причини и лечение

Написано от Ana María Fuentes Turrión

Последна актуализация: 09 август, 2022

Хипердонтията е заболяване, при което човек развива допълнителни зъби доста над стандартния брой (32 броя при възрастните и 20 броя при децата). Изчисленията показват, че това заболяване присъства между 2% и 3% от населението. Добре, но какво точно представлява? Отдолу ще обясним подробно. Освен това, ще ви кажем кои са основните причини и начини за лечение на хипердонтия.

Какво е хипердонтия?

Хипердонтия, както споменайме преди, е прекомерен брой зъби. Излишните зъби при това заболяване се наричат „свръхчислени“. Повечето от тези зъби се намират в горната арка, по-конкретно в средната линия между кучешките зъби.

„Месиоденсът“, между двата горни централни резци. Те обикновено имат форма подобна на тази на техните съседни зъби, въпреки че има различни видове:

 • Във формата на тапа или конус
 • Молариформ- това е, в моларна форма
Рентгенова снимка и две лекарки, които я разчитат

Хипердонтията идва с промени, които могат да бъдат обикновени, многобройни или свързани с различни синдроми.

Тези зъби могат да предизвикат промени, или като заемат аркадното пространство на другите зъби или като се отглага тяхното никнене. Има три вида хипердонтия:

 • Обикновена: Тази съдържа само един свръхчислен зъб.
 • Многобройна: Тук има няколко свръхчислени зъба и те са по-трудни за намиране
 • Свързана със синдроми: Например, Клейдокраниална дисплазия, синдром на Елер-Данлос и цепнатина на устата

Причини за хипердонтия

Аномалиите в броя на зъбите в нашата уста може да е по рождение. Хипердонтията е прекомерен брой на зъби, докато хиподонтията е отсъствието на някои зъби. Те съществуват както временно, така и окончателно. Човек има това заболяване когато броят е по-висок от 20 временно и 32 окончателно.

Точната причина е все още незивестна, но има генетичен компонент включен в безсиндромната хипердонтия. Свръхчислените зъби възникват поради хиперактивност на ембрионалните клетки, които образуват зъбите, и това може да е поради различни причини:

 • Локални: Причинени от инфекции, травми и т.н.
 • Общи: При тези те възникват от синдроми

Това заболяване е по-често срещано при мъжете, със съотношение 2-1 в сравнение с жените. Това е също по-често при постоянното съзъбие отколкото при временното съзъбие.

Лечение за хипердонтия

Диагнозата на това заболяване става като се направи рентгенова снимка за откриване на бактерии в зъбите. Това може да покаже симптоми като отложено никнене, лоша зъбна позиция и диастема. Това лечение трябва да съответства на нуждите на всеки пациент и вида свръхчислен зъб.

Пациент на заболекар

Как можете да излекувате хипердонтията?

Има различни видове лечения за хипердонтията. Обаче, лекарят трябва да проведе няколко изследвания преди да вземе решение кой зъб да премахне.

Изваждане

Изваждането на свръхчислен зъб обикновено е препоръчителното лечение за да се избегнат евентуални проблеми при никненето на зъба или в положението на зъба в арката.

Обаче, ранното изваждане, особено при децата, може да промени върха на съседните зъби, които все още не са израснали. Заради това, специалист трябва да направи самостоятелно проучване за да определи кога е най-доброто време за изваждане.

Ортодонтия

Обикновено, след извършване на ортодонтия на свръхчислени зъби при пациен с хипердонтия, човек може би ще трябва да използва ортодонтия за да може да балансира своята арка и да поддържа мястото налично за да премине последния зъб и което е било заемано от излишния зъб.

Заместване на друг зъб с агенеза

Има някои случаи на хипердонтия свързани с отсъствието на някои други зъби и това предизвиква появата на зъби с необичайна форма. В тези случаи, извънчисления зъб може да замести липсващия зъб и зъболекарят може да промени неговия вид използвайки корона или фурнир.

Заключение

Така че, хипердонтията възниква когато човек има повече зъби отколкото е необходимо. Това е заболяване с генетични компоненти, но може и да бъде поради други фактори като травма. Избраното лечение зависи от състоянието на всеки човек. Следователно е необходимо пълно проучване на случая.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Demiriz L, Durmuşlar MC, Mısır AF. Prevalence and characteristics of supernumerary teeth: A survey on 7348 people. J Int Soc Prev Community Dent. 2015;5(Suppl 1):S39–S43. doi:10.4103/2231-0762.156151
 • Amini F, Rakhshan V, Jamalzadeh S. Prevalence and Pattern of Accessory Teeth (Hyperdontia) in Permanent Dentition of Iranian Orthodontic Patients. Iran J Public Health. 2013;42(11):1259–1265.
 • Parolia A, Kundabala M, Dahal M, Mohan M, Thomas MS. Management of supernumerary teeth. J Conserv Dent. 2011;14(3):221–224. doi:10.4103/0972-0707.85791
 • Meighani G, Pakdaman A. Diagnosis and management of supernumerary (mesiodens): a review of the literature. J Dent (Tehran). 2010;7(1):41–49.
 • Subasioglu A, Savas S, Kucukyilmaz E, Kesim S, Yagci A, Dundar M. Genetic background of supernumerary teeth. Eur J Dent. 2015;9(1):153–158. doi:10.4103/1305-7456.149670
 • Ata-Ali F, Ata-Ali J, Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago M. Prevalence, etiology, diagnosis, treatment and complications of supernumerary teeth. J Clin Exp Dent. 2014;6(4):e414–e418. Published 2014 Oct 1. doi:10.4317/jced.51499

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.