Характеристиките на тесногръдия човек и как да се справяме с тях

Човек, който е затворен, обръща внимание само на информация, която потвърждава това, в което вярва. Възможно ли е да се намерят стратегии за диалог с тези хора? Научете отговора тук.
Характеристиките на тесногръдия човек и как да се справяме с тях

Последна актуализация: 12 юни, 2022

„Не“ е на първо място. Самотният, тесногръд човек има мнение, което следва. Това е позицията, която заема един безкомпромисен човек. Днес ще ви разкажем повече за характеристиките на тесногръдия човек.

Той има малко търпение да изслушва мненията на другите или да променя собствените си идеи. Нека видим тогава какво е да общуваш с някой, който е затворен към промените.

Как изглежда тесногръдия човек?

Това е човек, който се характеризира с изключителна твърдост. Той остава неизменен в своите мнения или поведение, дори когато доказателства или факти показват, че е добре да се отиде в друга посока.

Тези хора са склонни да се ръководят от нормата и правилото, с чувство за авторитет и уважение към установеното. Почти догматични, те са склонни да не поставят под въпрос какво трябва да се направи, а го приемат като параметър и го следват сляпо. Освен това винаги искат да бъдат прави и могат да бъдат осъдителни.

Често е трудно да се съжителства с този тип личности, тъй като те са склонни да се поставят в роля на морално превъзходство. Като предимство (поне в някои моменти), тесногръдият човек се грижи да остане в зоната си на комфорт. Това предполага известна стабилност и липса на удари.

Той обаче е затворен към ученето, към новите преживявания. Следователно тесногръдието е нож с две остриета, тъй като предотвратява адаптацията. Промените се преживяват с голяма болка и дискомфорт.

Също така може да бъде трудно да се води диалог или да се работи с този тип личност. Тези хора могат да виждат ситуации само от собственатка си гледна точка, без да включват други променливи или информация.

Затворен човек
Тесногръдият човек не слуша другите, така че не е отворен за нови мнения.

Някои характеристики на тесногръдия човек

Основните характеристики на тесногръдия човек са следните:

 • Тези хора не могат да приемат, че има други гледни точки или мнения.
 • Те са склонни да обръщат внимание само на информация, която потвърждава това, което вече знаят. Така че, когато са изправени пред спор, който противоречи на това, което вярват, те винаги ще се опитат да играят на сигурно. Можем да кажем, че те са много консервативни в начина си на виждане на света и че не се адаптират добре към промяната.
 • Макар че може да изглеждат много сигурни, понякога тази затвореност разкрива известна несигурност, защото дълбоко в себе си неизвестното предизвиква страх. Тяхното място на сигурност е това, което ги кара да се чувстват добре и да могат да контролират нещата.
 • Те често се включват или участват в разговори само с цел разпит.
 • Често се чувстват застрашени от чуждото мнение. Затова заемат отбранителна позиция.

“Тесногръдото отношение е по-скоро показателно за вътрешна несигурност, отколкото за дълбоко убеждение.”

Ако сте тесногръд човек

Някои препоръки, които трябва да имате предвид, ако разпознаете, че сте този тип личност, са следните:

 • Вие трябва да откриете себе си като такъв. Не знаете как? Например, ако установите, че сте склонни да имате много различия с хората относно вашите мнения, ако често чувате, че сте тесногръди, може би трябва да разгледате съветите ни, за да проучите ситуацията си.
 • Опитайте се да не приемате лично всеки коментар или дискусия. Това не е атака срещу вас. Просто има други хора, който мислят по различен начин.
 • Опитайте се да слушате какво има да каже другият човек, без да го прекъсвате. Задавайте въпроси, за да разберете защо той или тя го казва, без да го въвеждате във вашите обяснителни модели. Когато той или тя говори, слушайте. Не се изпреварвайте в това, което искате да опровергаете или да отговорите.
 • Помислете докъде ви е довело вашето твърдо поведение. Дали резултатите от вашата позиция ви доближават или отдалечават от вашите цели и каква е цената за поддържането й до края.
 • И накрая, спрете да се оправдавате, като казвате „това съм аз“. Хората също могат да се променят, ако сме готови да го направим.

Ако трябва да се свържете с тесногръдия човек

Изберете какви битки искате да водите, ако се свързвате с някой, който е тесногръд човек. Не си поставяйте за цел да промените мнението на някого. По-скоро помислете какво трябва да разрешите и пропуснете останалото.

Когато се обръщате към другия човек, не изтъквайте тесногръдието му като фиксирана черта на характера му, а по-скоро обърнете внимание на поведението му. С други думи, избягвайте фрази като „ти си тесногръд“, тъй като тези хора са склонни да спират да слушат и започват да генерират заплаха. По-добре е да кажете „Струва ми се, че вашият начин на разглеждане на този въпрос е малко тесногръд“.

Внимавайте за емоциите си. Разговорът с някой, който е тесногръд, обикновено предизвиква катаракта от емоции, ако не ги управляваме.

Затова е важно да обърнете внимание на това как се чувствате и да го изразите. Освен факта, че хората могат да имат различни мнения, не допускайте неуважение. Бъдете ясни относно вашите граници.

Дискусия
В разговорите не искайте да налагате своето виждане за нещата. Предпочитайте откритостта, за да цените други мнения.

Няма една истина

В разговор, в който двама души вярват, че тяхната истина е абсолютна, ще бъде трудно да се постигне споразумение. Истината е, че всеки има свои собствени вярвания и мисли, които се нюансират според опита.

Ето защо е препоръчително да не приемате нищо за даденост или очевидно. Това не означава непременно съгласие, но предполага взаимно изслушване и уважение.

И накрая, тесногръдието не само води до интелектуално обедняване поради ригидност и затвореност. Често води и до междуличностни конфликти.

Може би целта не е това, но това, което се получава от другата страна, клони в тази посока. Ето защо е важно да се има предвид, че мненията трябва да се оценяват, дори и да не сме съгласни.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Concha, D., Ramírez, M. Á. B., Cuadra, I. G., Rovira, D. P., & Rodríguez, A. F. (2012). Sesgos cognitivos y su relación con el bienestar subjetivo. Salud & Sociedad3(2), 115-129.
 • Cortada de Kohan, N., & Macbeth, G. (2006). Los sesgos cognitivos en la toma de decisiones.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.