Емпиризъм: какво е това, характеристики и примери

Емпиризмът е философско движение, което се опитва да обясни формирането на идеи и придобиването на знания. Според това течение тези процеси възникват само чрез сетивния опит.
Емпиризъм: какво е това, характеристики и примери

Последна актуализация: 11 август, 2022

Още от времето на Древна Гърция много философи са се чудили как човешките същества възприемат и опознават реалността, дали чрез сетивата или чрез разума? Това е довело до формулирането на различни теории като емпиризъм, рационализъм, скептицизъм и др.

През вековете философите са повдигали въпроси за знанието и начинът, по който хората подхождат към реалността. Това изглежда е една от най-обсъжданите теми. Сега ще говорим за едно от най-влиятелните течения, което се опита да даде отговор на проблема с придобиването на знания.

Какво е емпиризъм?

Емпиризмът е философско течение, което подчертава ролята на опита и доказателствата (особено сетивното възприятие) при формирането на идеи и придобиването на знания. Емпириците вярват, че се раждаме с празен ум и умът придобива съдържание, докато възприемаме и преживяваме чрез сетивата.

Това означава, че няма да има умствено съдържание, създадено изключително от интелекта или творчеството. Следователно, продуктите на нашето въображение и творчество, като митологични същества, произведения на изкуството и дори математика, биха имали своя произход от опита.

Например, един емпирик би казал, че драконът не е понятие, което е възникнало в съзнанието на човек. По-скоро, чрез възприятие и опит с влечуги, летящи животни и огън, това несъществуващо същество може да бъде създадено.

Произходът на емпиризма

Това философско движение има своите корени в Гърция, особено в произведенията на Аристотел, софистите и скептиците.

Те разбират емпиричното като полезно и техническо познание на лекарите, архитектите и занаятчиите като цяло, за разлика от теоретичното познание на спекулативните и рефлективни сфери на науките като цяло.

Въпреки това, емпиризмът като философско течение възниква през модерната епоха, между 17-ти и 18-ти век. Терминът, етимологично казано, идва от гръцката emperiria, което означава опит, и наставката -ism, която показва, че това е доктрина.

Емпиризъм – представители

Основните представители на емпиризма са английски философи като:

  • Франсис Бейкън (1561-1626): Той защитава тезата, че учените трябва да бъдат преди всичко скептични и да не приемат обяснения, които не могат да бъдат доказани чрез наблюдение и разумен опит.
  • Джон Лок (1632-1704): Той предполага, че човешкият ум е tabula rasa (празна плоча), върху която знанието се отпечатва a posteriori чрез опит.
  • Джордж Бъркли (1685-1753): Той предлага субективен или нематериалистичен идеализъм, чийто основен постулат е, че самата материя не съществува, а по-скоро нейното възприятие. Светът съществува само докато го възприемаме, смята той.
  • Дейвид Хюм (1711-1776): Негова е идеята, че знанието произтича от сетивния опит и свежда цялото знание до „впечатления“ или „идеи“, от които възникват два възможни вида знание: фактически истини и свързани с тях идеи.
Аристотел - емпиризъм
Аристотел е гръцката фигура, свързвана с емпиризма, въпреки че не е установен като такъв до Модерната епоха.

Емпиризъм – основни характеристики

За да разберем малко по-добре тази философска позиция, ето нейните основни характеристики:

  • Разумът е ограничен от опита. С други думи, за формирането на идеи и придобиването на знания разсъждението заема второ място. В този случай сетивата и доказателствата са единственият надежден източник на информация.
  • То отрича съществуването на вродени идеи. Според емпириците хората не се раждат с идеи в съзнанието си. Вместо това те твърдят, че менталното съдържание се създава от сетивния опит.
  • Противопоставя се на рационализма. Емпиризмът и рационализмът се възприемат като две противоположни позиции. Това е така, защото второто потвърждава, че знанието се придобива чрез разума и че само чрез разума могат да бъдат открити универсални истини. Също така подчертава, че сетивата са измамен източник за придобиване на знания.
  • Това е индуктивен метод. Известен също като научен метод, той се основава на идеята за експериментално тестване на хипотези. Най-общо тази методология има за цел да получи общи заключения от конкретни случаи.

5 примера за емпиризъм

В историята и в ежедневието можем да намерим много примери, които потвърждават емпиричната теория. Някои от тях са следните.

1. Изучаване на майчин език

Да се научиш да говориш зависи много от опита. Детето опознава думите в средата, като ги слуша и научава значенията, които другите приписват на всяка от тях.

2.  Огънят пари

Много е вероятно дете, когато види огън за първи път, да се опита да го докосне, за да разбере какво е. Въпреки че му е казано да не го докосва, това е нещо, което привлича вниманието. Рано или късно то ще се изгори, опитвайки се да го докосне и така ще се научи, че не трябва да го прави повече.

3. Хипотеза за времето

Преди да съществува метеорологията, хората вече са знаели, че ще вали, когато в небето се струпат сиви облаци. Това е ярък пример за хипотеза по навик.

Черни облаци.
Предсказването на времето по облаци или образувания в небето е пример за хипотеза по навик.

4. Учене чрез проба и грешка

Това се случва, когато отговор на даден проблем се тества толкова пъти, колкото е необходимо, докато се намери правилното решение. Например, да се научите да ходите или да карате велосипед става чрез емпирично познание. Тоест, опитвате отново и отново, докато не идентифицирате начина, който дава най-добрия резултат.

5. Научни експерименти

Науката е признала реалностите благодарение на доказателствата. В тези случаи учените прибягват до наблюдаеми факти, за да определят дали дадена хипотеза е вярна или не.

Научете повече в тази статия: Какво правят философите и защо са важни?

Значението на опита и разума в обучението

Въпреки че е вярно, че хората научават много неща чрез експериментиране и собствен опит, не бива да подценяваме ролята на човешкия разум в тези процеси. Ясно е, че хората имат по-голям капацитет за разсъждение от другите видове. И благодарение на това човечеството е постигнало велики неща.

Като казахме това, ние считаме, че опитът и разумът трябва да се третират на същото ниво като придобиването на знания и идеи. Философът Имануел Кант се опита да направи същото, опитвайки се да “сдобри” рационализма и емпиризма в своята сложна теория на знанието.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.