Добутамин: За какво се използва?

Добутаминът е лекарство, използвано за лекуването на остра сърдечна недостатъчност или при случаи на септичен шок.
Добутамин: За какво се използва?

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Лекарството Добутамин е с положителни инотропни ефекти (вижте отдолу). Следователно се използва за лекуване на сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок и се прилага венозно.

Въпреки че добутамина е структурно подобен на допамина и другите катеколамини, това лекарство е структурен аналог на изопреналина и има различни фармакологични свойства, включително гореспоменатите инотропни ефекти, както и хронотропни и вазодилационни ефекти.

За разлика от допамина, добутамина не засега допаминовите рецептори, въпреки че производството на урина може да се увеличи поради увеличената сърдечна работа, например.

Добутамин: Инотропни и хронотропни ефекти?

Добутамин: лекар и сърце

Системата на кръвообращение има много ключови функции за правилното функциониране на тялото. Сред тях можем да споменем следните:

 • Пренасянето и разпространяването на важни вещества до тъканите
 • Премахването на метаболитните отпадъци
 • Регулирането снабдяването с кислород и хранителни вещества в различни физиологични състояния
 • Регулиране на телесната температура
 • Хуморална комуникация

Сърцето има много характеристики,с които трябва да сте наясно, за да разберете как функционира, както и механизма на действие на добутамина. Това са:

 • Автоматизма. Сърцето бие автоматично.
 • Инотропно. Сърцето се съкращава при определени стумили. Симпатиковата нервна система има положителен инотропен ефект. Следователно това увеличава способността за съкращаване на сърцето.
 • Хронотропизъм. Промяна на редовността на сърдечния ритъм. Симпатиковата нервна система произвежда тахикардия. От друга страна, парасимпатиковата нервна система намалява сърдечния ритъм.
 • Батмотропизъм. Промяна степента на възбудимост при сърцето.
 • Хромотропизъм. Скоростта на движение при сърдечните импулси се води от система на дирижиране на възбудимостта. Симпатиковата нервна система има положителен дромотропен ефект. Следователно повишава скоростта на проводимост. От друга страна, парасимпатиковата нервна система има противоположния ефект.
 • Лузитропия. Успокояването на сърцето при определени стимули.

Добутамин: Индикации за това лекарство

Схема на сърцето в човешкото тяло

Добутаминът е лекарство, използвано за лекуването на остра сърдечна недостатъчност като например тази, предизвикана по време на сърдечна операция или в случаи на септичен шок. Всички тези ефекти са оправдани от характерните инотропични ефекти от това лекарство.

Освен това, медицинските специалисти могат също да предпишат добутамин на пациенти, които страдат от застойна сърдечна недостатъчност, за да повишават представянето на сърцето. Използва се често в случаи когато пациентът парентерално хранене като инотропна подкрепа в краткосрочното лечение на сърдечната декомпенсация поради дефицит в съкращаемостта на миокарда.

Още повече е важно да се спомене, че медицинските специалисти не препоръчват добутамин за лекуването на болестта на коронарната артерия защото увеличава сърдечния ритъм, който е придружен от последвалото търсене на кислород.

Добутамин: Как това лекарство активира своя ефект върху тялото?

Добутаминът комуникира с бета-1 адренергичните рецептори и ги активира. Също така има по-ниска стимулация на алфа-1 и бета-2 адренорецептори. Заради това може да увеличи съкращаемостта на миокарада и обема на ударите. Следователно предизвиква поредица скромни хронотропни ефекти, предизикващи повишена сърдечна работа.

Като резултат от тези ефекти, другите се появяват на хемодинамично ниво, като намаляване на системната съдова устойчивост и напрежението на камерното запълване. Обаче, диастоличното кръвно налягане и силното артериално налягане обикновено остават непроменени.

Както споменахме в началото на статията, добутамина няма ефекти върху допаминовите рецептори, за разлика от този невротрансмитер. Също така не предзвиква изпускането на норепинефрина от симпатиковите нервни краища.

Негативни ефекти от лечението

Различни видове лекарства

Като всяко друго лекарство на пазара добутаминът не е без странични ефекти. Под странични ефекти разбираме тези нежелани и непредвидени събития, които пациентът може да очаква когато започне лечението с лекарството.

Някои от страничните ефекти на това лекарство са:

 • Камерна дисритмия
 • Хипертония
 • Повишена систолна честота
 • Повръщане
 • Главоболие
 • Ангина
 • Трудности при дишането

Заключение

Добутаминът е лекарство, което медицинските специалисти предписват за лечението на сърдечна недостатъчност поради своята способност да увеличава сърдечната съкращаемост и сърдечен ритъм. Обаче, може де предизвика поредица от негативни ефекти, които пациентът трябва да прегледа със своя лекар, преди да започне лечение с това лекарство.

Консултирайте се със специалист ако иматв въпроси относно добутамина и му кажете дали приемате някакви други лекарства. По този начин можете да избегнете усложненията.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Claveria, J. (2016). Farmacos en Cardiología. Hospital Universitario Central de Asturias.
 • Levy, B., Perez, P., Perny, J., Thivilier, C., & Gerard, A. (2011). Comparison of norepinephrine-dobutamine to epinephrine for hemodynamics, lactate metabolism, and organ function variables in cardiogenic shock. A prospective, randomized pilot study. Critical Care Medicine. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e3181ffe0eb
 • Mraz, S., & Rorabaugh, B. (2007). Dobutamine. In xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.61634-4

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.