Частите на сърцето и функциите им

Сърцето е сложно устроен жизненоважен орган. Той се състои от четири кухини и клапи, позволяващи на кръвта да се движи винаги в правилната посока.
Частите на сърцето и функциите им

Последна актуализация: 12 декември, 2021

Знаете ли кои са частите на сърцето и какви функции изпълняват?

Сърцето е един от най-важните органи в тялото и основният двигател на кръвоносната система. То отговаря за изпомпването на богатата на кислород кръв до останалите части на целия организъм. Въпреки че повечето хора знаят значението на този орган, малцина имат представа за отделните му части и функциите им.

Сърцето се състои от няколко части. За да ги представим по възможно най-простичкия и разбираем начин, ще кажем, че основно този орган е разделен на четири кухини: предсърдия и вентрикули. Но много други компоненти също участват и спомагат работата на сърцето.

Сърцето е почти изцяло изградено от мускулна тъкан. Именно тази тъкан му позволява да се свива и отпуска, изпомпвайки кръвта постоянно. В тази статия ще ви разкажем за частите на сърцето и как точно функционират те.

Частите на сърцето: кухините

Сърцето е изградено от много части, важно е да знаете, че те всички функционират заедно като един съвършен механизъм. Именно това позволява на кръвта да тече в правилната посока с необходимата за това сила.

Първо трябва да знаете, че сърцето е кух орган. То е изградено от четири кухини: две предсърдия и два вентрикула. Органът се дели на лява и дясна част.

Причината за това е, че лявото предсърдие е свързано с левия вентрикул чрез митралната клапа. По същия начин дясното предсърдие е свързано с десния вентрикул чрез трикуспидалната клапа.

Устройство на сърцето

Лявото предсърдие

Лявото предсърдие е кухината, в която постъпва богатата на кислород кръв. Тази кръв се пренася от белите дробове чрез белодробните вени. След това кръвта преминава през левия вентрикул чрез митралната клапа.

Частите на сърцето: Левият вентрикул

Когато митралната клапа се отвори, кръвта преминава през левия вентрикул поради разликата в налягането. По този начин левият вентрикул получава богата на кислород кръв и след това я изпомпва към аортата.

С други думи, когато вентрикулът се свие, кръвта преминава през аортната артерия, за да може да достигне останалата част от тялото. Именно тук се включва и аортната клапа.

Дясното предсърдие

Това е друга част на сърцето разположена в горната му страна. Дясното предсърдие получава бедна на кислород кръв чрез главната артерия. След това кръвта преминава към десния вентрикул чрез трикуспидалната клапа.

Частите на сърцето: Десният вентрикул

Десният вентрикул е последната, четвърта кухина на сърцето. Той позволява на кръвта да навлезе в белите дробове чрез белодробните артерии. Там настъпва обмяна на газове, което позволява кръвта отново да се обогати с кислород.

Други части на сърцето: клапите

Вече споменахме сърдечните клапи. Те се намират на входа и изхода на кухините на сърцето. Те позволяват на кръвта да се движи само в една посока. Така те правят възможно преминаването на кръвта от предсърдията към вентрикулите и предотвратяват оттеглянето й от предсърдията.

Клапите са:

  • Митрална клапа намираща се в лявата страна.
  • Трикуспидална клапа – в дясната част на сърцето.

Освен тези, има клапи и в белодробните артерии и аортата. Функцията им е същата: да предотвратят връщането на кръвта в кухините. Те правят сърцебиенето ефективно.

Кои са най-малко познатите части на сърцето?

Въпреки че кухините и клапите са най-добре познатите части на сърцето, има и други компоненти, които са важни за функционирането на този орган. Първо трябва да се спрем на синусовия възел.

Синусовият възел е структурата, която изпълнява функцията на сърдечен пейсмейкър. В него се зараждат електрически импулси, превръщащи се в свиванията на мускулите на сърцето.

Друга част е атриовентрикуларният възел. Той също изпълнява важна функция свързана със сърдечния ритъм, тъй като позволява импулсите от синусовия възел да бъдат предавани правилно. Същото се отнася и за влакната на Пуркине.

Заключение

Сърцето е сложно устроен и жизненоважен орган. Той се състои от четири кухини и клапи, позволяващи на кръвта да се движи винаги в правилната посока.

Добре е да знаете, че има и не толкова познати части, като синусовият възел, образуващ и предаващ електрическите импулси правилно.

Освен това не можем да не подчертаем значението на кръвоносните съдове свързани с всяка една кухина. Не забравяйте, че коронарните артерии отговарят за снабдяването с кръв на самото сърце.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.



Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.