Социалната глобализация: характеристики, предимства и недостатъци

Ние сме в ерата на социалната глобализация. Разберете какво означава това и какви са предимствата и недостатъците на живота в това време.
Социалната глобализация: характеристики, предимства и недостатъци
Elena Sanz

Прегледано и одобрено от психолог Elena Sanz.

Написано от Rafael Victorino Muñoz

Последна актуализация: 14 декември, 2022

Процесът на глобализация може да бъде разглеждан от четири гледни точки, тъй като е свързан и има отражение в политическата и икономическата, както и в социалната и културната сфера. Следователно, това също се нарича социална глобализация.

Този термин се отнася до явление, тенденция или характеристика на съвременната цивилизация, в която има нарастващо взаимодействие между индивиди и групи, дори тези, които са географски отдалечени. В резултат на това със социалната глобализация има цялостна интеграция на човешките отношения и в същото време асимилация на модели, навици и начин на живот.

Характеристики на въпросната социална глобализация

Социалната глобализация е широко понятие, което се отнася до различни въпроси, като борбата за правата на човека и опазването на околната среда, както и идентичността, трудовите отношения, образованието, концепцията за семейство, религията, културата и изкуството.

Характерна особеност на глобализацията е начинът, по който социалните процеси се превръщат в световен феномен, почти веднага и синхронизирано. В тази динамика обменът, който се осъществява от и чрез новите информационни и комуникационни технологии, е от съществено значение. Първоначално чрез телевизията, а сега и чрез социалните мрежи.

По този начин има постепенно усвояване на други модели, форми и начин на живот. Това може да се отнася до използването на език, облекло или гастрономия.

Отвъд това, медиите също са се превърнали в инструмент за вземане на решения и сценарий, в който се осъществява изразяването на волята на мнозинството. От друга страна, със социалната глобализация хората се свързват, идентифицират и са в крак с движенията, събитията и ситуациите на различни места. Това обаче не винаги е така с хората от тяхното най-близко обкръжение.

Предимствата на разглежданата социална глобализация

Социалната глобализация означава както предимства, така и предизвикателства за индивидите и колективите. Ето основните й предимства.

Социално помирение и близост

С увеличаването на комуникацията и обмена хората стават по-близки. Не само физически или географски, но и по отношение на общи интереси, консолидиране на глобализирана култура на сътрудничество.

В този смисъл днес има много виртуални общности, формирани от членове на различни сайтове, около тема или дейност, която ги интересува. По същия начин, в рамките на социалната глобализация, усещането за приобщаване придобива ново измерение.

социална глобализация и социални медии
Социалните мрежи, базирани на информационни технологии, създават усещане за сплотеност, което човечеството не е изпитвало досега.

Социална глобализация – обогатяване на мисълта и културата

В изучаването на други начини на живот, съществуване и мислене, социалната глобализация се изправя пред и поставя под въпрос основите на традициите и идеите, които се споделят. Това има отражение върху усвояването на идеи, които обогатяват собствените ценности. В резултат на това идиосинкразиите се разширяват или преконфигурират, пораждайки нови течения от идеи и тенденции.

Осъзнаване и солидарност с глобалните проблеми

Днес сме по-наясно с факта, че всички сме част от една и съща планета и всички сме свързани. По този начин преоткриваме, че проблемите на другите също ни засягат, дори и привидно далечни.

По някакъв начин социалните мрежи и други пространства за обмен са запазили общи проблеми като изменението на климата, глада и бедността в дневния ред на общественото мнение.

Социалната глобализация допринесе за видимостта на борбата за права. Различни групи са намерили подкрепа в други хора, които се идентифицират с тяхната кауза, както се вижда в движението на хората с увреждания.

Подобрения в производителността и работата

Бизнес организациите обменят информация, която прави възможно подобряването на начините за извършване на производствените процеси. Това може да доведе до спестяване на усилия, време и ресурси.

От друга страна, съществува феноменът на дистанционната работа, който възниква в контекста на социалната глобализация. Тази модалност се превърна в чудесна алтернатива за много хора и компании.

Недостатъците на социалната глобализация

Въпреки че социалната глобализация насърчава взаимодействието в рамките на уважение, равенство, толерантност и съвместно съществуване, тя има и своята отрицателна страна, както ще видите по-долу.

Индивидуализъм и изолация

Фактът, че хората се стремят да се свържат с онези, които споделят техните собствени вкусове и интереси, е полезен. Защото чувстваме, че сме с други, които ни разбират и приемат. Това обаче може също да ни накара да спрем да се свързваме с тези, които имат други афинитети и гледни точки.

Социална глобализация – сектантство и конфликти

Формирането на затворени групи около интереси, като секти, може да генерира конфликти с други, които имат различни позиции или мнения, което води до психологически тормоз. Освен това в тази среда често се изразяват унизителни, дисквалифициращи, расистки, ксенофобски или хомофобски коментари.

Има дори феномен, известен като “социално санкциониране”.

Еднозначно мислене

Терминът „Групово мислене“ е предложен от Шопенхауер и възприет от Игнасио Рамонет. За обозначаване на определени идеи, които се хранят и поддържат сами. Тази целенасочена форма на мислене в крайна сметка става преобладаваща в групи от хора, застрашавайки разнообразието от идеи и насърчавайки нетолерантността.

Въпреки че социалната глобализация предполага отвореност, парадоксално е, че може да се получи обратен ефект. Това е особено вярно, когато се появят силни матрици на мнение, които монополизират общественото мнение.

непоносимост
Нетолерантността, цензурата и единомислието са се наложили в един глобализиран свят, дори ако може да изглежда, че целите на социалната глобализация са били други.

Културна еднородност и загуба на традиция

Един от аспектите, които експертите и учените по темата поставят под въпрос, е свързан с факта, че е започнала да се появява хомогенна култура. Модата се възприема във връзка с облеклото, музиката и езика по целия свят. Които са независими и често дори неподходящи за отделните култури.

Това се случва в ущърб на културното богатство и многообразие, включително традициите. Следователно има загуба на идентичност и ценности при някои хора.

Социалната глобализация е част от света, който обитаваме

Няма съмнение, че светът, в който живеем, е много различен от този, който са виждали нашите родители, баби и дядовци. Намираме се в ерата на социалната глобализация, която протича еднакво в почти всички страни и региони.

На свой ред социалната глобализация доведе със себе си редица икономически, политически, социални и културни промени. Това е очевидно в начина, по който мислим и се отнасяме към другите.

Сега, изправени пред всяка ситуация на промяна, човешките същества могат да изберат да бъдат „ апокалиптични или интегрирани“, както каза известният италиански мислител Умберто Еко. Така можем да повярваме, че промяната е ужасна. И означава края на света, или можем да се адаптираме към случващото се.

Накратко, социалната глобализация не е панацеята, която ще реши всичките ни проблеми. Това обаче не е и апокалипсис. Това е ни повече, ни по-малко отличителна черта на нашата култура, на нашето време и на света, който сме наследили.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Alberich T. Movimientos sociales, responsabilidad corporativa e inclusión social en la globalización. Revista Internacional de Sociología. 2014; 72(1): 113–132. https://doi.org/10.3989/ris.2013.03.04.
  • Garcia C. Las cinco consecuencias sociales de la globalización. Gaceta de Antropología. 2007; 23: artículo 18. URL disponible en: https://www.ugr.es/~pwlac/G23_18Cruz_Garcia_Lirios.pdf
  • Inglada M,  Sastre J. Reflexiones sobre la globalización, pobreza y desarrolloincidencia en las organizaciones de economía social. REVESCO: revista de estudios cooperativos. 2014; 116: 160-179.
  • Martín López, Miguel Ángel Reflexiones sobre la Globalización económica y al Globalización social. Ámbitos. 2007; 18: 51-59.
  • Tartaruga I. Innovaciones sociales e inclusivas: límites y posibilidades para el desarrollo territorial en el contexto de la globalización. Germany: University Library of Munich, 2016.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.