Семеен жизнен цикъл: какво представлява и защо е важен?

За да разберете жизнения цикъл на семейството, е необходимо да разпознаете влиянието на контекста. Научете всичко по тази завладяваща тема в тази статия!
Семеен жизнен цикъл: какво представлява и защо е важен?

Последна актуализация: 20 април, 2022

Всяко семейство е един самостоятелен свят. Въпреки това, има известен общ знаменател, който всички семейства споделят – познат като семеен жизнен цикъл. Това е инструмент за разбиране на предизвикателствата, пред които е изправена тази основна единица на обществото.

Разбира се, жизненият цикъл на семейството не включва непременно линейни промени, а те се преживяват по много уникален начин от всяка група. Въпреки това те ни приканват да преодолеем общите предизвикателства, за да предотвратим стагнацията. Нека видим какво представлява тази теория.

От какво се състои един семеен жизнен цикъл?

Промените от един етап към следващия предполагат определени еволюционни кризи, които създават напрежение, което трябва да разрешим. Те нарушават статуквото и следователно изискват нов баланс. Въпреки че има много модели за разбиране на семейния жизнен цикъл, като цяло той се характеризира със следните етапи:

  • Ухажване: Създава се партньорство и двойката започва да се опознава. Партньорите ще преминат през етап на влюбване.
  • Съжителство и брак: Тук предизвикателството е да се договорят правилата на връзката, тъй като всеки партньор идва от семейна система със своя собствена уникална култура. Установени са граници между двойката и разширеното семейство.
  • Появата на първото дете и възпитанието: Връзката се запазва, но отстъпва на заден план. Усилията са насочени към новите родителски роли и приспособяването към тази разширена група. Докато децата растат, възникват нови предизвикателства, като училище и юношество.

И още

  • Празното гнездо: Това предполага заминаването на децата, които започват нови и различни проекти. Двойката отново се оказва сама. Тук предизвикателството е отново да се “харесаме” и да направим втори меден месец. В противен случай възникват конфликти.
  • Пристигането на внуци: Поява на нови роли. Родителите вече не са там, за да образоват внуците, а да се забавляват.
  • Старост и пенсиониране: Това предполага изоставяне на стари проекти, за да се отстъпи място на изграждането на нови. Може да е време да се свържете отново с партньора си и да възобновите това, което винаги сте искали да правите и е било отложено. Стареенето и отслабването на тялото също излизат на сцената.
  • Вдовство: Предполага приемане на самотата и изправяне пред отсъствието на партньора. Този етап, заедно с предишния, е свързан с известна тъга.

Разбира се, всеки от тези етапи варира в зависимост от човека и семейството. В крайна сметка няма един универсален начин да бъдете семейство. Има двойки, които решават да нямат деца, има хора, които решават да имат деца без партньор и т.н.

Щастливо семейство
Структурата на типичното семейство се е променила с времето и жизненият цикъл трябва да се пресява според всяка нова реалност.

Защо е важно да се има предвид този семеен жизнен цикъл?

Мисленето от гледна точка на жизнения цикъл на семейството предполага признаване, че семействата преминават през различни етапи. Това обаче не е защото последователността е прищявка, а защото поставя предизвикателства, пред които трябва да се изправим, за да се постигне адаптация и растеж.

По този начин трябва да се използват различни умения, за да се преодолеят тези предизвикателства. По същия начин тези етапи не са линейни, а са представени в спирална, припокриваща се форма.

Разбира се, влиянието на контекста и външните фактори, които действат за улесняване или възпрепятстване на всяка ситуация, също трябва да бъде признато. Семейство с икономически затруднения преди появата на първото дете няма да изживее този момент по същия начин като друго, което има задоволени материалните и икономически нужди, например.

Как да запазим семейството здраво

За да остане едно семейство обединено с течение на времето и също така да осигури здравословно пространство за всички свои членове, важно е да се има предвид, че промяната е присъщ фактор. Следователно не е необходимо да се закотвите към една твърда идея или роля, а да се научите да се адаптирате.

Семейството е жива единица.

По същия начин всяка от тези преходни кризи ще бъде разрешена (с по-голям или по-малък успех) в зависимост от стила на всяко семейство и неговата история на намиране на решения и справяне с конфликти. Комуникацията и границите са фундаментални.

От друга страна е важно да се научите да споделяте семейното време. По този начин е възможно да се познаваме, да си помагаме, да се развиваме и да знаем от какво има нужда всеки от членовете.

Семеен жизнен цикъл
Семейният диалог е инструментът да се знае какво чувства, иска и има нужда другият член.

Харесвате тази статия? Може да прочетете и: 6 грешки разрушаващи семейните отношения

Кризите също са възможности

Мисленето за жизнения цикъл на семейството няма намерение да заклеймява семействата, които не го преживяват по този конвенционален начин.

Напротив, целта е да се идентифицират преходните ситуации, които могат да засегнат или дестабилизират тази група, и да се предоставят инструментите за придружаване и предотвратяване на всякакви проблеми. В крайна сметка не всички семейства разполагат с еднакви ресурси и възможности, за да могат да се справят с кризи.

От друга страна, също така е важно да се има предвид, че кризите предлагат възможности на членовете да растат, да се променят и да поемат нови роли. Ригидността осъжда семействата и членовете му. Въпросът е да се преодолеят етапите, като същевременно се поддържат семейните и индивидуалните ценности.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Semenova Moratto Vásquez, Nadia, & Zapata Posada, Johanna Jazmín, & Messager, Tatiana (2015). Conceptualización de ciclo vital familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2015. CES Psicología, 8(2),103-121.[fecha de Consulta 23 de Febrero de 2022]. ISSN: . Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423542417006
  • Estremero, J., & Bianchi, X. G. (2004). Familia y ciclo vital familiar. Manual para la salud de la mujer19.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.