Самотата при по-възрастните хора: Как се отразява на здравето им?

Самотата при по-възрастните хора може да има сходен ефект на хроничния стрес върху мозъчното им здраве. Може също да се отрази тяхната ендокринна и имунна система; освен това те са по-уязвими към заболявания.
Самотата при по-възрастните хора: Как се отразява на здравето им?

Написано от Daniela Echeverri Castro

Последна актуализация: 26 август, 2022

Самотата е при по-възрастните хора е често явление и те са обичайно групата, която е най-засегната от нея. За съжаление, западните култури често им обръщат гръб поради страх. Много е вероятно защото много от нас не искаме да конфронтираме прилежащата ни съдба.

По време на моментите на тъга, гняв и разочарование, някои хора предпочитат да се изолират. Обаче когато накрая са се успокоили, те възстановяват нуждата си да се насладят на малко компания. Те още веднъж изпитват емоционалната подкрепа на всички, които по един начин или друг, могат да ги мотивират да продължат напред.

Малко хора предпочитат да са сами. Това е така защото да сте заобиколен от хора и да бъдете важни за някого е неотречима човешка нужда.

Проучванията разкриват, че самотата е сериозен здравословен проблем и води до усещане за малоценност, което от своя страна, може да доведе до преждевременна смърт. Също така е свързано с влошаващо се психическо здраве и сърдечносъдови заболявания, хипертония и деменция.

Самотата при по-възрастните хора и как се отразява?

Изчисленията показват, че 10% от по-възрастните хора са самотни и това уврежда тяхното физическо и психическо здраве. Също така, 70% от тях имат сериозен здравословен проблем, свързан със самотата, както психически, така и физически.

На цялостно ниво, самотата се отразява на мозъчното здраве по същия начин като хроничния стрес. И двете предизвикват негативна реакция от ендокринната и имунната система. Още повече, това ги отслабва и освен това са по-уязвими към развиването на различни заболявания.

Самотата при по-възрастните хора: снимка на самотна жена

Самотата при по-възрастните хора: случаи на патологии

Според проучванията най-често срещаните болести, които са резултат от самотата, са високо кръвно налягане, диабет, повтарящи се инфекции, тревожност и депресия.

При по-възрастните хора ефектите са по-директни и негативни поради психологическата устойчивост- това е способността на тялото да преборва и да се адаптира към лошите състояния. Освен това има намаляване на механизмите за клетъчно поправяне като последствие от стареенето.

Най-обезпокояващата част е че проблемът на самотата при възрастните хора нараства. Така че ще се превърне в глобален здравословен проблем след няколко години.

За специалистите в областта, разрешаването на проблема със самотата може да доведе до много здравословни предимствата за възрастните. Всъщност психолозите си мислят, че социалният живот е основният фактор, който може да осигури добро качество на живот.

Две ръце, които се държат

Самотата при по-възрастните хора: правете им компания

Дейвид МъкКълоу, президент на женската кралска организация за доброволство, която работи с повече от 40 000 доброволци, които стават компания на възрастните хора в Обединеното кралство, разкрива, че самотата и здравословните последствия от нея стават все по-обезпокояващи.

МъкКълоу и неговата група доброволци помагат на бездомните доколкото могат. Особено по-възрастните граждани, които в самостоятелни условия, са вече засегнати от много заболявания като загуба на подвижност, деменция и психически проблеми.

Данните разкрити в Обединеното кралство показват, че голяма част от по-възрастното население се чувства или „самотно“ или „много самотно“, особено хората над 65 години.

Поради тази причина Женската кралска организация за доброволство работи за:

  • Да ги нахрани
  • Да ги подслони
  • Да намери компания за тях

За тези, които поради една или друга причина, са самотни, всякакъв социален контакт на ежедневна основа може да намали ефектите от самотата. Както виждате това може да подобри тяхното здраве.

Има ли решение?

Усмихнати възрастни мъж и жена

Видът социална активност, който по-възрастния човек поддържа през живота си, е решаващ фактор когато те са сами. По това отношение е по-трудно да се даде лечение и подкрепа на по-възрастен човек, който е имал трудности при социализирането през целия си живот и чийто живот е белязан от отблъскване, объркване или страх.

Обаче те могат да разрешат всяка ситуация, с която не са могли да се справят преди, с психологическа намеса и персонализирано лечение.

Освен това групите за подкрепа, помощ от техните приятели, групи за по-възрастните хора и просто разговор с някого през деня могат да им помогнат да превъзмогнат самотата и да подобрят здравето си по много начини.

Заключение

Като заключение по-възрастните хора често могат да бъдат самотни в добре развитите страни. Така че трябва да се задействаме като общество за да им поддържаме компания и да ги накараме да се чувстват че са все още активна част от обществото. Те са ни дали всичко, грижили са се за нас, работили за нас и са жертвали всичко за нас, в края на краищата.

Всеки един от нас има моралното задължение никога да не ги изоставя. Може да станем като тях някой ден и ще искаме другите да правят същото за нас. Ще искаме хора на наша страна, които ще ни обичат и ще ни пазят компания, също така.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.