Разликите между КТ и ЯМР

Една от най-важните разлики между КТ и ЯМР е методът за изобразяване. КT сканирането използва рентгенови лъчи, докато ЯМР - магнитно поле. Научете повече по темата в тази статия!
Разликите между КТ и ЯМР
Leonardo Biolatto

Написано и проверено от лекар Leonardo Biolatto.

Последна актуализация: 12 февруари, 2023

Разликите между КТ и ЯМР са технически. Това е така, защото те изискват различни методи за заснемане на изображенията. Също така дават различни резултати, така че лекарите използват едното или другото изследване в зависимост от това, което търсят. Както можете да видите, всяка процедура е различна.

Всъщност разликите между КТ и ЯМР са много; въпреки че имат и много прилики. От една страна, и двете са диагностични тестове, които използват технология за изобразяване. По същия начин и двете са неинвазивни начини за изследване, откриване или изключване на заболявания.

Лекарят може да поиска едното или другото според състоянието на пациента. И двата теста имат ограничения, противопоказания, които трябва да се имат предвид. Във всеки случай и двата теста са безопасни и много ефективни въпреки различията си.

КТ или компютърна аксиална томография

Една от първите забележими разлики между КТ и ЯМР е оборудването, използвано за всяко изследване. КT сканирането изисква скенер, който използва същата технология като традиционните рентгенови лъчи. По същество става въпрос за правене на множество снимки на вътрешността на тялото.

Машината прави снимки от различни ъгли, а след това компютър сглобява изображенията, за да се види определена област от тялото в триизмерна симулация. КT сканирането е подобно на рентгеновите лъчи, само че е много по-подробно.
Радиацията, генерирана от скенера, прави меките тъкани по-видими от твърдите тъкани. Меките тъкани са всички онези, които не са кости, като органи, мускули, връзки и съдове, наред с други.

Така меките тъкани изглеждат по-светли, докато по-плътните са по-тъмни. Йонизиращото лъчение, произведено от компютърната томография, е минимално и следователно не засяга здравето на човек.  С този метод обаче не трябва да се злоупотребява.

Човек, сочещ изображение на КТ сканиране.

Магнитно резонансно изображение или ЯМР

ЯМР получава изображения по различен начин от КT сканирането. Използва магнитни полета, магнити и радиовълни. Прави го с помощта на сложна система на работа, която позволява получаването на контрастни изображения. Тоест по-подробни изображения на меките тъкани.

Например, магнитният резонанс прави снимки от всяка гледна точка и в две или три измерения. Изображенията на меките тъкани изглеждат ясни, така че се виждат най-минималните детайли. Това не е така при другите подобни процедури.

Както добре знаете, човек не може да открие много видове телесни проблеми с просто око и те се виждат само в онези изображения, получени в трите равнини на пространството – хоризонтална, коронална и сагитална. По същия начин ЯМР е силно чувствителен към движението на течности и това прави възможно извършването на някои тестове без използване на контрастно вещество.

Разлики между КТ и ЯМР
ЯМР е нерадиационен метод, компютърната томография е.

Разлики между КТ и ЯМР

Както можете да видите, има няколко разлики между КТ и ЯМР. Първата от тях са видовете използвано оборудване. При КT сканирането има пръстен и леглото преминава от едната страна на пръстена към другата по време на теста. При ЯМР леглото се поставя изцяло в тръба по време на целия преглед.

Други разлики между КТ и ЯМР са:

  • КT сканирането се основава на използването на рентгенови лъчи, така че използва радиация. ЯМР използва магнит и антени за приемане на сигналите от тялото.
  • ЯМР генерира много по-ясни и детайлни изображения, благодарение на високата разделителна способност на оборудването.
  • КT сканирането е полезно за костни лезии, изследвания на белите дробове и гръдния кош, онкология и спешни случаи. ЯМР обикновено помага за изследване на връзки и сухожилия, мозъчни патологии, наранявания на гръбначния мозък и гръбначния стълб.
  • Машината за КT сканиране работи тихо, докато апаратът за ЯМ издава силен шум.
  • КT сканирането е по-бързо от ЯМР. Докато първият отнема около половин час, вторият обикновено отнема повече от час.
  • И накрая, КT сканирането е по-евтино от ЯМР.

Противопоказания

КT сканирането не е подходящо за бременни жени, пациенти с бъбречна недостатъчност и тези, които са алергични към контрастната материя, използвана при някои от тези процедури.

Лекарите не извършват ЯМР на пациенти с метални импланти, протези от този материал или някои видове пейсмейкъри.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Ojea, J. G. (2009). Papel de la las nuevas técnicas de imagen (RMN y TAC) en la enfermedad inflamatoria intestinal. Inflamatoria: Revista oficial del grupo EIGA, (3), 16-20.


Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.