Проблеми при ходенето: запознайте се с атетозата

Атетозата е рядък двигателен проблем, който може да произлиза от определени неврологични движения, особено тези, които включват анатомично или функционално увреждане на базалните ганглии.
Проблеми при ходенето: запознайте се с атетозата
Alejandro Duarte

Прегледано и одобрено от биотехнолог Alejandro Duarte.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Атетозата е набор от неволеви бавни изкривявания. Това е едно от най-често срещаните проблеми при ходене и се отразява отрицателно върху ръцете и краката. Това заболяване е рядка проява на определени неврологични заболявания, особено тези, причинени от анатомичните и функционални увреждания на базалните ганглии.

Атетозата: какво представляват базалните ганглии?

Базалните ганглии са структури, образувани от сиво вещество. Те се намират в централната част на мозъка. Основната им характеристика е, че имат голям брой връзки с другите структири в мозъка. Освен това, те са образувани от хвостово ядро и бледа кълбовидна тъкан.

Тези видове ганглии участват при изпълнението и поддържането на двигателната дейност. Освен това, анатомичните и функционални промени поради дефицит или прекалено много невротрансмитери се проявават под формата на необичайни движения.

Атетозата: проблеми при движението на базалните ганглии

Атетозата: глава и схема на главата

Повечето проблеми на базалните ганглии имат нещо общо с функционалните разстройства. Това е поради липса или прекалено много определени невротрансмитери, което води до електрическа хиперактивност в тази област. Освен това, те променят двигателната дейност на засегнатия човек.

Като цяло, има видове ненормални движения като хорея, дистония, треперене и атетоза. Хореята се състои от повтарящи се, кратки и нередовни неволни движения. Такива движения са внезапни, в една степен, и започват в една част от тялото, премествайки се до друга внезапно и неочаквано, и често продължително. Като цяло, хореята засяга лицето, устата, ствола и крайниците. Хемибализмът е вид хорея, който обикновено включва силни неволни движения със спазми на ръката или крака. Тези движения са по-обширни и по-силни от тези на хореята.

Атетозата, като другите прояви отгоре, може да се появи поради различни видове болести. В допълнение, болестта често предвожда диагнозата. Хореята и атетозата, които могат да се проявят по едно и също време като хореоатетоза, не са точно заболявания. Вместо това, те са симптоми, причинени от други различни заболявания.

Какво представлява атетозата?

Рентгенова снимка на мозъка

Като цяло, има два вида двигателни проблеми. Като цяло, те или съответсват на хипокинетичен или хиперкинетичен синдром, зависимост от вида на двигателната дейност.

  1. Хипокинетичният синдром включва болестта на Паркинсон, невродегенеративни заболявания и вторичен паркинсонизъм. Характерно е за тези болести да си имат своите симптоми. Обаче, те се проявяват обикновено поради лекарства или други органични причини. Например, лекарства, заразни болести, травма и хидроцефалия.
  2. Хиперкинетичният синдром включва поредица очевидни признаци към тези, извършващи физически преглед. Те включват треперене, хорея, дистония, тикове и миоклонус. Това, което различава атетозата от другите заболявания, е това, че пациентите не могат да държат някои части от тялото си в определени позиции.

Атетозата се проявява с бавни, постоянни и неизбежни движения. Обикновено се проявява в дисталните части на крайниците, езика и гърлото, въпреки че може да се появи и навсякъде другаде по тялото. Бавните движения, характерни за това заболяване, ни позволяват да го различаваме от другите разновидности като Хорея. Обаче, има подобни клинични форми, които лекарите назовават като „хореоатетоза“. Терминът „хореоатетоза“ се прилага към различни генеративни заболявания като болестта на Хънингтън.

Двигателни заболявания: други причини за атетоза

Също така, има други причини за атетоза, като например инфекции на централната нервна система като енцефалит. Те са свързани с разпръснато и сериозно увреждане на мозъчната тъкан. Поради тази причина, симптомите на двигателни заболявания са често срещани. Също така, автоимунните заболявания като системен лупус ериматозус могат да се прояват при този вид неврологични проблеми. Обаче, това не е най-обичайната проява на това заболяване.

Обаче, тези пациенти трябва да получат дългосрочно лечение с имуносупресори като стероиди. Също така, може да предизвика двигателни проблеми, подобни на това, което се случва при енцефалита.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Delfino, L; Gauna, A. (2010). COREA AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES. RAEM.
  • Willshaw Z, M. E., Atria R, A., & Ferrer D, S. (2009). Hipertiroidismo y coreatetosis. Revista Chilena de Pediatría. https://doi.org/10.4067/s0370-41061986000600023
  • Buriticá, O. (2004). Discinesias tardias 10. Asociación Colombiana de Neurología.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.