Оценките на децата в училище: наръчник за родители

Оценките на децата в училище са синоним на стрес за много родители и деца. Подкрепата и насърчаването на децата да учат, да задават въпроси и да търсят отговори, е формулата към успеха.
Оценките на децата в училище: наръчник за родители

Написано от Thady Carabaño

Последна актуализация: 25 август, 2022

Оценките на децата в училище – повод за радост или безкраен кошмар?

Не дълго след като децата започнат училище, много родители започват да се тревожат за оценките им. Когато видите бележника им може да се изпълните с чувство на радост … или разочарование.

Родителите отдават голямо значение на оценките на децата в училище, тъй като те са олицетворение на успеха им като родители. Но родителите не осъзнават, че тези оценки са просто числен израз на усвояването и запомнянето на определено учебно съдържание.

Нерядко те са свързани с определени обстоятелства. Затова невинаги отразяват правилно реалните знания на детето.

Оценките на децата в училище показват на родителите много неща; неща, върху които те могат да въздейства, без да се тревожат излишно или да осъждат или правят нещастни децата си.

Какво трябва да знаят родителите за оценките на децата в училище?

Оценките са числен израз на знанията на детето, свързан с редица обстоятелства. Една оценка може да бъде получена от правенето на тест от децата в класа. Но тези тестове не отчитат и не отразяват степента на зрялост, интересите и стила на учене на всяко едно дете.

Освен това оценката невинаги отразява усилията, които детето е положило, за да я получи. Отличната оценка може да бъде постигната много лесно, докато детето може да си мисли, че друга по-ниска оценка го е затруднила много повече.

Важно е да не вземате насериозно оценката сама по себе си. Бележникът на детето е огледало на интересите му. За някои ученици часовете по математика и рисуване могат да са по-лесни. А други да показват предпочитания към английския език, спортовете или други предмети.

Важно е да знаете, че добрата оценка невинаги означава реални знания. Истината, която образователната система прикрива е, че важното е преминаването на детето в горен клас, което невинаги гарантира добри знания.

В крайна сметка ниската оценка не е позор. Не трябва да бъде използвана за поставяне на етикет на детето, нито пък е показател за качествата му като личност. Ето защо не трябва да му се карате или да го наказвате.

Как родителите могат да помогнат за подобряване на оценките на децата в училище?

1.Гледайте отвъд оценката

Родителите трябва да оценят усилията, които детето е положило, за да получи дадената оценка. Това е най-добрият начин на мислене, докато преглеждате бележника му, за да можете да го мотивирате да продължава да полага усилия, за да постигне целите си.

2.Мотивирайте ежедневните усилия на децата.

Родителите не трябва да чакат оценката от даден тест, за да поздравят детето си. Насърчавайте усилията, които то полага, за да учи ежедневно.

Ако детето не се е справило добре в училище днес, родителите му трябва да видят каква е причината за това и какво може да бъде подобрено. Мотивирайте детето да изпълнява задълженията си правилно и навреме.

3.Помогнете на детето да организира подготовката си за училище.

Наглеждайте детето още в началото на подготовката му, за да може да направи евентуалните корекции навреме. Помогнете му да усвои целия материал, който трябва да научи, както и да напише домашните си.

В края на деня проверете дали детето е напълно подготвено за училище.

4.Оставяйте детето само, за да привикне да учи и да пише домашните си.
Учете заедно, за да подобрите оценките на децата в училище.

За да може детето да получава добри оценки, трябва да му осигурите тиха и спокойна среда за учене. Детето трябва да привикне да учи и да пише домашните си там. Не позволявайте нищо да го разсейва – телевизор, играчки или електронни устройства.

Ако не сте в дома си, уверете се, че детето учи и пише домашните си на подходящото място. Друг важен фактор е почивката и пълноценният сън на детето в края на деня.

5.Поддържайте редовна връзка с учителите, за да сте наясно с оценките на децата

Бъдете в постоянна връзка с учителите. С тяхна помощ можете да прецените на кои предмети трябва да наблегне ученика, как да учи и какво трябва да подобри.

Ако детето ви има нужда от допълнителни уроци, потърсете подходящия за вас вариант.

6.Не заплашвайте детето и не му обещавайте нищо.

Позитивната подкрепа не означава, че трябва да давате на детето си подаръци като награда за постигнатите добри резултати. Вместо това просто го насърчавайте с думи.

Освен това не заплашвайте детето и не му обещавайте неща, които не можете да изпълните.

7.Избягвайте да го насилвате да получава определена оценка.

Ясно обяснете на детето какво очаквате от него по отношение на знанията му в училище. Насърчавайте го да дава най-доброто от себе си, за да получава добри резултати. Но никога не го задължавайте да получава определени оценки.

Въпреки това детето трябва да знае, че неспазването на учебната програма и нередовното учене си имат своите последици.

8.Помагайте на ученика добре да систематизира учебния материал.

По този начин детето ще бъде добре подготвено и ще му бъде по-лесно да постигне поставените разумни цели.

9.Работете заедно с детето върху отделните уроци и раздели.

Направете списък върху какво трябва да наблегнете и решете върху кои уроци и раздели ще работите заедно с детето. Така ще му помогнете да постигне поставените цели, без да се уморява и разочарова.

Определете кои са приоритетите пред детето и работете върху тях. След това продължете напред, след като сте изпълнили предходните си задачи.

Какво трябва да направите, ако детето ви се провали?

  • Запознайте се със случая. Свържете се с учителя, за да чуете гледната му точка  и за да можете заедно да създадете план как трябва да учи детето. Ако причината за слабото представяне на детето се дължи на липсата на усилия, трябва да го следите ежедневно и да се опитате да повишите мотивацията му към ученето.
  • Говорете спокойно с детето. Опитайте се да разберете защо е получило тази оценка. Можете да опитате нови методи за учене, в които то ще бъде по-активно.
  • Избягвайте да му се карате и да спорите с него. Така няма да подобрите представянето на детето си. Тъкмо обратното – трябва да обърнете внимание на причините довели до ниските резултати в училище.
  • Направете детето по-отговорно. Оценките му са резултат от усилията и отдадеността му към ученето. Не позволявайте на детето да ви поднася нереални извинения: ниската оценка не е поради грешка на учителя или защото съучениците му пречат да се съсредоточи.
  • Избягвайте да сравнявате детето си със съучениците му или другите деца в семейството. Всяко дете е уникално и притежава своите силни и слаби черти.
  • Не превръщайте ученето в наказание. Това ще доведе до свързването на ученето единствено с неприятни и скучни неща.

Последни съвети за оценките на децата

Ходенето на училище е част от процеса на израстване на детето, а оценките са част от него. Насърчавайте детето да се справя с трудностите. Това е най-добрият урок, който могат да получат, за да преодолеят новите предизвикателства в образователната система, както и в самия живот.

И накрая, ако дори след като сте поработили заедно с детето върху начините му на учене и виждате, че оценките му не се подобряват, трябва да проверите дали малчуганът няма някакви затруднения с обучението си. За целта ще трябва да се консултирате с други специалисти, а не с учителите.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Navas, L., Maicas, G. S., & Germán, M. A. S. (2003). Predicción de las calificaciones de los estudiantes: la capacidad explicativa de la inteligencia general y de la motivación. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología56(2), 225-237. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=760681
  • Roth, C. (2011). The Entrepreneur Equation: Evaluating the Realities, Risks, and Rewards of Having Your Own Business. BenBella Books. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UVrcWxnFHP0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=The+Entrepreneur+Equation:+Evaluating+the+Realities,+Risks,+and+Rewards+of+Having+Your+Own+Business&ots=U8pACbFoMJ&sig=TOb5KSgHosRBZRMnWPwcmSAaTJo#v=onepage&q=The%20Entrepreneur%20Equation%3A%20Evaluating%20the%20Realities%2C%20Risks%2C%20and%20Rewards%20of%20Having%20Your%20Own%20Business&f=false

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.