Наличието на нитрити в урината

Наличието на нитрити в урината е показател за инфекция на пикочните пътища. Въпреки че медицинските специалисти невинаги назначават това изследване, те могат да го използват в хода на поставяне на диагнозата. В тази статия ще ви разкажем повече по темата.
Наличието на нитрити в урината

Последна актуализация: 17 юни, 2020

Наличието на нитрити в урината е показател за евентуална бъбречна инфекция. При нормални условия в урината не би трябвало да има наличие на такива вещества. Появата им говори за развитието на инфекциозен процес.

Урината представлява течността, образувана от бъбреците, с цел изхвърляне на отпадните вещества от организма. С отделянето на урината става възможно филтрирането на кръвта.

Нитратите са сред веществата отделяни чрез урината. Въпреки че звучат сходно на нитритите, това не са едни и същи вещества. Едните са „нормални“, докато другите не са. Когато нитратите в урината се натъкнат на определени бактерии, те се превръщат в нитрити. Затова положителният тест на нитрити се свързва с инфекция на пикочните пътища.

Но нитритите не съществуват единствено заради наличието на бактерии. В хранителната промишленост се използват вещества като калиевия нитрит и натриевия нитрит. Например за изкуствено засилване на червения цвят на месото.

От друга страна зеленчуците обикновено съдържат нитрати. Зеленолистните зеленчуци, цвеклото и репичките са с високо съдържание на нитрати. Затова Световната здравна организация (СЗО) е ограничила дневния прием на нитрати на не повече от 3.7 милиграма на килограм телесно тегло.

Нитратите, които организмът не може да използва и отдели  чрез урината могат да бъдат използвани от определени бактерии, които ги превръщат в нитрити, както вече споменахме по-горе. Но не всички бактерии притежават тази способност. Сред най-често срещаните бактерии причиняващи инфекции на пикочните пътища са тези, споменати в следващите редове. Те притежават тази способност:

Кога лекарите назначават изследване за нитрити?

Инфекциите на пикочните пътища имат характерни симптоми, насочващи медицинските специалисти към откриването им. Например лекарите се насочват към диагноза цистит следа като болният им изреди редица класически симптоми. А именно:

  • Дизурия или затруднено уриниране
  • Болка или парене при уриниране
  • Урина с необичаен цвят
  • Полиурия или постоянно нужда от уриниране
  • Висока температура

Тази клинична картина помага на медицинския специалист да изиска назначаването на изследване за наличие на нитрити в урината. Освен това най-вероятно ще бъде изискано и пълно изследване на урината, а не само за наличие на нитрити. Може да бъде назначено изследване на урината за наличие на нитрити и левкоцитна естераза. Положителният резултат и на двата показателя говори за висока вероятност за инфекция на уриналния тракт.

Левкоцитната естераза е ензим образуван от неутрофилите, базофилите, еозинофилите и моноцитите. Всички те представляват бели кръвни телца. Затова позитивният резултат индиректно показва наличието на бели кръвни телца поради инфекция.

Паренето при уриниране е тревожен симптом.

Наличието на нитрити в урината е показател за инфекция на пикочните пътища.

Прочетете и: Как да се излекуваме от инфекции на пикочните пътища

Как се извършва изследването на наличие на нитрити в урината

След като медицинският специалист назначи пълно изследване на урината, включително за нитрити, пациентът трябва да даде проба от урина за изследване в стерилен контейнер. Контейнерът трябва да бъде стерилен, за да може биохимичното изследване да даде надеждни резултати.

Пациентът не трябва да събира първата струя урина, а втората. Ако пациентът взема пробата след няколко часа, в които не е ходил до тоалетната, тя ще бъде по-надеждна. Например най-подходящото време за това е сутрин, веднага след събуждане.

Специалистът биохимик поставя лентичка в урината, за да я изследва. Тези лентички съдържат вещества променящи цвета им, когато открият това, което трябва да бъде измерено. Обикновено тези тестови лентички не изследват едно вещество. Те съдържат различни реактиви , правещи процеса по-ефективен. С една такава лентичка за изследване могат да бъдат открити нитрити, глюкоза, естераза и протеини.

Въпреки че това зависи от марката, лентичките с реактиви за нитрити обикновено стават розови при откриването им. Но всеки производител на такива лентички за тестване определя цветовете и интерпретацията им при етикетиране.

Наличието на нитрити в урината говори за инфекция.

Реактивите за нитрити в урината обикновено стават розови при откриване на тези вещества.

Препоръчваме ви да прочетете и: Как да се предпазич и лекуваме от цистит

Как лекарите интерпретират резултатите

Какво се случва, ако изследването на пациента за наличие на нитрити в урината е положително?

Да кажем, че даден пациент реши да посети лекаря си поради усещане за парене по време на уриниране и висока температура. Лекарят назначава изследване на урината, а лабораторните резултати са положителни за наличието на нитрити в урината. Положителният резултат предразполага наличието на инфекция на пикочните пътища. А ако изследването на пациента за левкоцитна естераза също е положително, тогава диагнозата е сигурна.

Лекарят има основание да назначи антибиотично лечение, без да чака резултатите от урокултурата. По-късно антибиотикът може да бъде променен след излизане на изследването. Накрая урокултурата може да потвърди диагнозата инфекция на пикочните пътища и да определи специфичния антибиотик, който трябва да бъде предписан от лекаря.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • del Carmen Laso, María. “Interpretación del análisis de orina.” Arch. argent. pediatr 100.2 (2002): 179.
  • Graff, Laurine. Análisis de orina. Ed. Médica Panamericana, 1983.
  • Fernández, Terreros, and Tirone Andrés. “Evaluación de la importancia del análisis físico químico de orina y factores externos que podrían alterarla.” (2016).

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.