Какво се случва с хората, които не са били обичани през детството си

Липсата на любов в ранна възраст със сигурност ще доведе до емоционални празнини в бъдеще. Всеки се ражда, за да бъде обичан и да обича
Какво се случва с хората, които не са били обичани през детството си
Bernardo Peña

Прегледано и одобрено от психолог Bernardo Peña.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Любовта е жизненоважна енергия, която кара света да се върти. Всички се раждаме, за да обичаме и да бъдем обичани, но какво се случва с хората, които не са били обичани през детството си? Очевидно това е причината за много поведенчески проблеми.

Когато се роди едно бебе, то трябва да се наслаждава на защитата и сигурността, която само майчината любов може да осигури. За съжаление, това не винаги е така и може да доведе до огромни последици.

Това се отразява години по-късно в поведението на човека и начина, по който той се отнася към другите.

Какви са последиците при хората, които не са били обичани през детството си?

Да не сте обичани като дете може да доведе до невъобразими последици в зряла възраст. Ето някои от тях.

Безразличие към страданието на другите и апатия

Обикновено хората, които не са били обичани като деца стават безчувствени и безразлични

Това е едно от последиците от липсата на майчина любов по време на детството.

Обикновено хората, които не са били обичани като деца са наистина безразлични. Те имат затруднения да проявяват съпричастност към това, което другите чувстват.

Хората, които не са били обичани по време на детството си имат апатично поведение, което може да засегне отношенията с близките им хора.

Много от проблемите им несъмнено са резултат от дълбоко безразличие и апатия към това, което другите изпитват.

Възрастните, които не са били обичани като деца или са били лишени от майчина любов по някаква причина, са безразлични към болката на други хора.

Също така им е трудно да изразят чувствата си, така че те решават да ги изключат.

Проблеми с взаимоотношенията и изразяването на чувствата

децата, които не са били обичани, не чувстват емпатия в по-късните си години

Да бъдеш необичан като дете е началото на верига от бъдещи проблемни поколения.

 • Когато човек, който не изпитва майчина или бащинска любов расте и има деца, децата му ще страдат от последиците от детство без любов.
 • Любовта по време на детството е това, което прави човешките същества лоялни и автентични.

Алтруистичните способности, които хората трябва да развиват докато растат, са резултат от любовта, която са получили през първите етапи от живота си.

Майчината любов се основава на най-основните инстинкти на нашето човечество, което също представлява универсалността, мира и братството в нашите отношения с другите.

Липсата на майчина любов в първите години от живота на един човек го кара да не развива емпатия както трябва.

Не можем да пренебрегнем факта, че всяка незадоволена потребност в нашето детство се отразява в зряла възраст в нашето поведение. Ето защо много хора се притесняват или изпитват силно негодувание и остават равнодушни от страданията на други хора.

Обикновено хората, които не са били обичани като деца чакат несъзнателно, за да бъдат изпълнени техните нужди. Това създава много поведенчески последствия и възпрепятства способността им да обичат и изразяват любовта си.

Значението на показването на любов към децата

хората, които не са били обичани, имат проблеми с емоциоиите като възрастни

Показването на любовта към децата е изключително важно поради няколко причини, тъй като хората се облагородяват в детството.

Човек, който не е обичан като дете, е отгледан с емоционална празнота. Това ще бъде отразено в бъдещото му агресивно поведение, тъй като първоначалната му адаптация се случва в среда без любов.

Липсата на любов в ранните етапи засяга детето и по този начин и бъдещите поколения. Тези бъдещи поколения с огромни емоционални празнини могат да застрашат самото човечество.

Проблемът е, че въпреки че тази липса на любов по време на детството има тежки последствия за възрастните, все още има много случаи на деца, които се отглеждат с огромни емоционални празнини.

Любовта, която детето получава от раждането си, има невъобразима сила върху развитието на бъдещите алтруистични умения, любов и съпричастност.

Ако искате да сте сигурни, че вашите деца не страдат от тези недостатъци и ще останат белязани завинаги, трябва да им дадете любовта, от която се нуждаят и заслужават.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Boele, S., Van der Graaff, J., de Wied, M., Van der Valk, I. E., Crocetti, E., & Branje, S. (2019). Linking Parent-Child and Peer Relationship Quality to Empathy in Adolescence: A Multilevel Meta-Analysis. Journal of Youth and Adolescence48(6), 1033–1055. https://doi.org/10.1007/s10964-019-00993-5
 • Lai, Y. H., & Carr, S. (2018). A Critical Exploration of Child-Parent Attachment as a Contextual Construct. Behavioral Sciences (Basel, Switzerland)8(12), 112. https://doi.org/10.3390/bs8120112
 • McAdams, T. A., Rijsdijk, F. V., Narusyte, J., Ganiban, J. M., Reiss, D., Spotts, E., Neiderhiser, J. M., Lichtenstein, P., & Eley, T. C. (2017). Associations between the parent-child relationship and adolescent self-worth: a genetically informed study of twin parents and their adolescent children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines58(1), 46–54. https://doi.org/10.1111/jcpp.12600
 • Qu, Y., Fuligni, A. J., Galvan, A., & Telzer, E. H. (2015). Buffering effect of positive parent-child relationships on adolescent risk taking: A longitudinal neuroimaging investigation. Developmental Cognitive Neuroscience15, 26–34. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.08.005
 • Read, D. L., Clark, G. I., Rock, A. J., & Coventry, W. L. (2018). Adult attachment and social anxiety: The mediating role of emotion regulation strategies. PLoS One, 13(12), e0207514. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207514
 • Ren, Z., Zhou, G., Wang, Q., Xiong, W., Ma, J., He, M., Shen, Y., Fan, X., Guo, X., Gong, P., Liu, M., Yang, X., Liu, H., & Zhang, X. (2019). Associations of family relationships and negative life events with depressive symptoms among Chinese adolescents: A cross-sectional study. PloS One14(7), e0219939. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219939
 • Waller, R., Shaw, D. S., Forbes, E. E., & Hyde, L. W. (2014). Understanding Early Contextual and Parental Risk Factors for the Development of Limited Prosocial Emotions. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(6), 1025–1039. https://doi.org/10.1007/s10802-014-9965-7
 • Waller, R., Gardner, F., & Hyde, L. W. (2013). What are the associations between parenting, callous–unemotional traits, and antisocial behavior in youth? A systematic review of evidence. Clinical Psychology Review, 33(4), 593–608. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.03.001
 • Walsh, E., Blake, Y., Donati, A., Stoop, R., & von Gunten, A. (2019). Early Secure Attachment as a Protective Factor Against Later Cognitive Decline and Dementia. Frontiers in Aging Neuroscience11, 161. https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00161

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.