Какво представлява индукцията с бърза последователност?

Промените във въздушните пътища на един човек могат да доведат до смърт. Но, индукцията с бърза последователност може да е ключ за спасяването на човешки живот.
Какво представлява индукцията с бърза последователност?

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 25 август, 2022

Промените във въздушните пътища на един човек могат да доведат до смърт. Но, индукцията с бърза последователност може да е ключ за спасяването на човешки живот.

Индукцията с бърза последователност се отнася за оротрахеална интубация. Тази процедура обикновено се извършва в операционната зала. Обаче, за да бъде успешна, е задължително да се следва серия от последователни стъпки, които ако се пропуснат, могат да изложат живота на пациента в риск.  

Както едно проучване показва: „за медицинския специалист в спешната медицина, управлението на въздушните пътища в болничните отделения и спешни отделения е фундаментална част от основните компетенции.“

Следователно е важно лекарите да знаят как да направят индукция с бърза последователност. Това ще намали риска от белодробна аспирация при някои пациенти.  

Кога лекарите извършват индукцията с бърза последователност?

Индукцията на бързата последователност: снимка на лекари в бърза помощ, които бутат количка с пациент

Хората се нуждаят от индукция с бърза последователност когато пристигнат в операционната зала с неизбежен риск от дихателна недостатъчност. Един бърз преглед ще помогне на лекарите да извършат тази процедура с голяма прецизност.  

Последиците от извършването на индукция с бърза последователност могат да варират от хипоксемия до предизвикване на рани в дихателните пътища когато се вкара оротрахеалната тръба. Следователно е важно да се запази спокойствие и да се следват стъпките точно и последователно.

В някои случаи не е ясно кога трябва да се извърши оротрахеална интубация. Обаче, когато пациентът се нуждае от нея, лекарят ще я проведе.  

Въпреки това, следните симптоми трябва да се имат предвид. Те могат ясно да покажат нуждата от индукцията с бърза последователност:

Ако в допълнение към всичко това, пациентът е раздразнен, защото не може да диша нормално, тогава ще има нужда от незабавна упойка. След това, лекарят трябва да проведе индукцията с бърза последователност колкото се може по-скоро.

Индукцията с бърза последователност: правилна процедура

Индукцията на бързата последователност: снимка на хирург, който прави индукция

За да направите успешна интубация, трябва да се следват серия от стъпки. Лекарите ще направят тези стъпки по бърз и прецизен начин. По този начин, те ще могат да избегнат някои от последствията, които споменахме преди.  

Действия преди интубацията

 • Повдигнете главата на пациента, когато поставите възглавница отдолу.
 • Повдигнете челюстта им, като избутате нагоре и напред.
 • Премахнете всякакви чужди тела от орофарингеалната кухина.
 • Аспирирайте всички секрети (кръв, повръщано).

Индукцията с бърза последователност

 • Задръжте ларингоскопа с една ръка и го поставете през ъгъла на устата, движейки езика и привеждайки ларингоскопа напред и нагоре. 
 • Поставете върха на инструмента в епиглотиса.
 • За да намалите риска от аспирация или регургитация, друг специалист трябва да извърши действието на Селик. Те трябва да направят това докато интубацията е в ход.
 • В случай, че глотисът или гласните струни не са видими, друг хирург трябва да направи действието на BURP, за да се видят гласните струни. Това ще позволи на лекарите правилно да поставят ларингоскопа, без да се увредят въздушните пътища. 
 • Когато лекарят вкара устройството по правилния начин, ще премахне ларингископа, без да мести устройството. Те тогава ще я поправят и ще свържат с източника на кислород.

Въпреки, че препоръчваме използването на методите Селик и BURP, те никога не трябва да се прилагат, ако пациентът страда от травма или има чуждо тяло в трахеята. Важно е много важно и трябва да се има предвид.

Лекарства

Като цяло, употребата на лекарства не е необходима при провеждането на индукция на бързата последователност. Обаче, има случаи когато, без тези лекарства, ще е невъзможно да се интубира пациента.

Когато пациентът е неспокоен, задължително е да бъде под упойка. В други случаи, когато пациентът изпитва много остра болка, трябва да му дадете аналгетик, не само успокоително.

Има някои обстоятелства, при които лекарите от операционната зала трябва да предоставят на пациентите микро-релаксант. Това е задължително, когато не може да се достигне трахеята, поради напрежение.

Както виждате, индукцията е процедура, която всички професионалисти, работещи в спешното отделение, трябва да знаят как правилно да проведат. По този начин, ще се уверят, че пациентите ще изпитат най-малко болка в дихателните пътища.  

В допълнение, е важно да се знае какви лекарства да се използват в определени ситуации. Индукцията с бърза последователност е задължителна стъпка при оказването на бърза помощ.  


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Almarales, J. R., Saavedra, M. Á., Salcedo, Ó., Romano, D. W., Morales, J. F., Quijano, C. A., & Sánchez, D. F. (2016). Inducción de secuencia rápida para intubación orotraqueal en Urgencias. Repertorio de Medicina y Cirugía25(4), 210-218.
 • Calvache, J. A., Sandoval, M. X., & Vargas, W. A. (2013). Fuerza aplicada por el personal de salud sobre un simulador del cartílago cricoides durante la realización de la maniobra de Sellick en la intubación de secuencia rápida. Revista Colombiana de Anestesiología41(4), 261-266.
 • Carrillo-Esper, R., Vinay-Ramírez, B., & Bahena, A. (2008). Maniobra BURP. Revista mexicana de Anestesiología31(1), 63-65.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.