Какво е колостомия?

Колостомията е неизбежна медицинска процедура при някои пациенти. В някои случаи е единственият вариант за продължаване на живота. В тази статия ще ви разкажем всичко за тази хирургическа техника.
Какво е колостомия?

Последна актуализация: 13 януари, 2021

Колостомия e вид медицинска процедура и една от техниките за стомия. В медицинската терминология, със „стомия“ се обозначава комуникацията между кух вътрешен орган и външния. Може да има стомии на храносмилателната система или отделителната система.

В конкретния случай на колостомия, се състои от отвор в стомаха, позволяващ на част от дебелото черво да комуникира с екстериора. Тази точка на контакт е позната като „стома“.

Колостомията разделя изкуствено червата на две части. Секцията, намираща се преди стомата, е функционална и изпълнява своите сравнително нормални декности. Останалата част след стомата вече не функционира, тъй като изпражненията ще излязат през отвора .

По същия начин,  освен последната част на дебелото черво, ректумът и ануса спират да функционира. Обаче, е възможно лигавицата да продължи да произвежда течност, която се изхвърля навън.

Докато медицинските специалисти правят колостомия, поглъщането на хранителни вещества остава непокътнато. Знайте, че този процес се случва в малкото черво, намиращо се отгоре и незасегнато от техниката. Това, което е засенато, е производството на изображения и тяхното изхвърляне.

Видове колостомия

Има три вида колостомия:

1. Временна колостомия

Временната колостомия, както подказва името, отговаря на патологии или интервенции, които се развиват по-добре ако част от дебело черво почива.

Например, когато пациентът има чревна операция, на която трябва да бъде дадено време да оздравее. Тогава, за да се предотврати преминаването на изпражнения, медицинският специалист създава временна стома, която в последствие ще затвори. Когато те извършват затварянето, функциите на цялата храносмилателна система ще станат нормални отново.

2. Постоянна колостомия

В този случай, медицинският специалист извършва техниката с целта постоянно да остане колостомията. Може да бъде поради рак на дебелото черво, например, който е бил диагностициран в напреднал етап и не следва никое друго решение от премахването на голяма част от дебелото черво. Когато медицинският специалист разбере, че движението ще бъде необратимо, той поставя постоянна колостомия.

3. Напречна

Тези колостомии получават името си благодарение на местоположението си. Дебелото черво има три части, и една от тях е напречното черво, намиращо се в горната част на стомаха.

Не е характерно да се прави колостомия там, но може да бъде наложително поради определени условия. В това местоположение е възможно също да се планира временна или постоянна техника.

Дигитално представяне на колостомия

Блокирането в дебелото черво е причина да се направи колостомия. Освен това, медицинските специалисти извършват постоянна колостомия когато пациента има рак на дебелото черво в напреднал етап.

Торбички за колостомията

Освен това, колстомията освобождава изпражнения чрез стомата до външната част. Изпражненията повече не преминават през ректума и ануса.

Торбичките за колостомия получават изпражненията, които преминават неволево. Тези торбички са закачени към стомата и действат като склад за функциониращото дебело черво, което редовно изхвърля изпражнения.

Докато има многобройни модели торбички, всички те имат две основни части: системата, която прикрепя устройството към кожата и стомата и системата за събиране, която може да бъде просто торбичка или механизъм с изпразване.

Много производители произвеждат тези торбички, затова има толкова различни цени. Има евтини и скъпи чанти, различна устойчивост на материалите, малки, средни или големи торбички, прозрачни или оцветени торбички, и торбички с или без капак.

Друга точка на различаване на торбичките е тяхната система за изхвърляне. Това решение ще зависи изцяло от комфорта на пациента, наличността на моделите и способностите за закупуване на човека закупил торбичките. Като цяло, различните видове са:

  • Заместими. Тази торбичка се използва само веднъж. Щом се напълни, пациентът я премахва и поставя друга.
  • Изцедими. Торбичката има отвор, който позволява да се премахне съдържанието и да продължи да се използва.
  • Миещи се. Някои торбички имат специална система за прикрепяне, която позволява премахване. Те са направени от миещ се материал и щом се почистят могат да се придържат отново.
Хирургическа операция

При колостомия, торбичките за събиране, които се прикрепят към стомата, се използват. Тези торбички събират отпадъците, които дебелото черво изхвърля редовно.

Евентуални усложнения

Прекъсването на нормалната функция на дебелото черво и прикрепянето на торбичка за изпражнения към тялото логично води до определени усложнения. Някои са по-трудни за разрешаване от други. Най-често срещаните са:

  • Дерматит. Кожата може да се зачерви около стомата поради колостомията и притока на изпражнения. Като цяло, с правилни хигиенни грижи и употребата на определени кремове създадени за тази цел, отрицателният ефект е контролируем.
  • Намаляване на стомата. След операция, стромата намалява на диаметър. Въпреки че това е нормално, ако намалява твърде много, медицински специалист може да се наложи да я реканализират с нова интервенция. Това е така защото може да блокира изхода на изпражненията.
  • Движение на стомата. В зоната на колостомията, червата променят своето разположение. Следователно, могат да окажат повече напрежение, причинявайки херния на стомата. От другата страна, може да се случи по другия начин, което означава, че стомата може да се прибере навътре. И двете ситуации изискват лекарска консултация за да се вземат мерки за да може да работи колостомията.

Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.