Как да живеете с човек, страдащ от гранично личностово разстройство

Живеенето с човек, който има гранично личностово разстройство, не е никак лесна работа. Трябва да внимавате как се отнасяте към него и да се научите да поставяте граници.
Как да живеете с човек, страдащ от гранично личностово разстройство

Написано от Raquel Lemos Rodríguez

Последна актуализация: 25 август, 2022

Гранично личностово разстройство (BPD) затруднява живота на много двойки.

Въпреки това не е невъзможно да запазите връзката си. Нужно е само да имате предвид някои определени аспекти, за да бъде връзката ви здрава и да се развива по най-добрия възможен начин.

Важно е да сте много наясно с това, че да помогнете на партньора си с гранично разстройство не означава да го промените.

Тази болест трябва да се наблюдава от специалист. Само по този начин може да се надявате на подобрение.

Но трябва да знаете, че това заболяване е за цял живот. Ще има множество кризи, но ще има и моменти, в които дори няма да забелязвате наличието на болестта.

Независимо от това е необходимо да приемете факта, че тя винаги ще си е там.

Типично поведение на двойките, засегнати от гранично личностово разстройство

поведение на двойките, засегнати от гранично личностово разстройство

Ще започнем с най-често срещаното поведение при двойките, в които един от членовете страда от гранично личностово разстройство.

Много хора нараняват човека насреща. За съжаление това влошава нещата и насърчава симптомите да продължат.

Запомнете, че говорим за лица с изключителна емоционална нестабилност и крайно поляризиран мисловен процес. Поради този факт трябва бъдете много внимателни в поведението си към тях.

Съществуват много начини, по които двойките се опитват да преборят този проблем:

  • Някои хора изоставят човека с BPD, когато не са удовлетворени. Или пък заплашват с раздяла, а после отново се събират с него, когато той промени поведението си. Това повишава емоционалната нестабилност у човека, страдащ от гранично разстройство.
  • Някои пък игнорират поведението, което считат за недопустимо. Така те позволяват на болестта да се отключи. Това предизвиква патологични прояви и тежки състояния.
  • Някои търсят равновесието, като позволяват на болестта да ги ръководи. Те се чувстват виновни, ако нещата не се подобрят. Може би мислят, че вината е тяхна.
  • Някои решават да премълчат. Не разговарят с партньора си за проблема. Те крият какво им се случва и не споделят дори и ежедневни и малки неща. По този начин ограничават човека с гранично разстройство и той не знае какво се случва.
  • По време на проблемите и кризите някои хора си припомнят, че човекът насреща ги обича силно. Те знаят, че трудностите се дължат на факта, че техният партньор не е отговорен за действията си.

За съжаление повечето от тези подходи са погрешни. При някои от тях сте участници в проблема. При други оправдавате действията на партньора си и не казвате нищо, в резултат на което неговите действия няма да се променят.

Бъдете като огледало, а не като гъба

Как да живеете с човек, страдащ от гранично личностово разстройство

Тази болест може лесно да ви надвие. Това е особено вярно, ако поведението ви е като някое от гореспоменатите.

Искаме да предпазим партньора си, но това не е най-добрият начин да го направим. Съжителството с човек, страдащ от гранично личностово разстройство, не е никак леко. Трябва да сте предпазливи в отношението си към него.

Целта ви е да му помогнете да потуши симптомите, така че те да отшумят.

За да направите това, трябва да останете верни на убежденията и ценностите си. Ако мислите, че партньорът ви върши нещо нередно, трябва да му го кажете.

Погрешно е да оправдавате поведението му. Важно е като двойка да установите граници, които не бихте преминали независимо от всичко.

Кажете ясно, че не сте в състояние да окуражавате определено поведение и останете верни на това. Ако сте слаби, всичко ще се провали.

Заплахите не помагат

При гранично личностово разстройство заплахите няма да помогнат.

Важно е да се говори за проблема. Това позволява на човека с гранично разстройство да знае позицията ви по въпроса и заедно да намерите решение.

Понякога обаче се ядосвате на партньора си и това лесно ви подтиква към заплахи. Това не бива никога да се случва. Само ще влошите положението. Освен това ще увеличите емоционалната му нестабилност.

Научете се да казвате “не”. Научете се да давате израз на чувствата си. И най-важното, никога не се чувствайте виновни за поведението на партньора ви, страдащ от BPD.

Всичко ще си дойде на мястото, ако спрете да се държите с отсрещния човек сякаш е крехко създание, което има нужда от закрила.

Продължавайте да бъдете себе си. Внимавайте с отрицателното поведение към партньора си, като например подлъгване, заблуждаване или недоверие. Запомнете, че неговият мисловен процес е поляризиран. Понякога емоциите са извън неговия контрол.

Живейте според вашите правила. Поставете ограничения и не  оставяйте болестта да ви победи. Това ще гарантира равновесието във вашата връзка.

Ще бъде трудно. Това е път, осеян с препятствия.

Независимо от това, ако държите да бъдете с този човек, всичко ще си струва.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Paris, J. (2012). Borderline Personality Disorder. In Encyclopedia of Human Behavior: Second Edition. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-375000-6.00067-7
  • Paris J. Borderline personality disorder. CMAJ. 2005;172(12):1579–1583. doi:10.1503/cmaj.045281
  • Brüne M. Borderline Personality Disorder: Why ‘fast and furious’?. Evol Med Public Health. 2016;2016(1):52–66. Published 2016 Feb 28. doi:10.1093/emph/eow002
  • Chapman J, Jamil RT, Fleisher C. Borderline Personality Disorder. [Updated 2019 Jun 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430883/

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.