Изследване показва, че да имаш съпруг означава и да имаш още 7 работни часа

Жените са тези, които в общия случай избират да оставят на заден план работата и професионалните си задължения
Изследване показва, че да имаш съпруг означава и да имаш още 7 работни часа

Последна актуализация: 11 март, 2019

Възможно е заглавието на статия да подразни много от вас. Може би смятате, че фактът дали една жена има съпруг не е е определящ за това колко повече или по-малко ще са задълженията й вкъщи.

Всъщност тук става дума за неравенството, което продължава да съществува в много семейства. Именно това опитват да анализират учените от Университета в Мичиган със своето изследване.

Резултатите са ясни и категорични: и днес жените продължават да са отговорни за огромна част от домашните задължения. 

Очевидно е, че за да сме коректни, не трябва да слагаме всички под общ знаменател.

Всички ние познаваме домакинства, в които се случва точно обратното и мъжът се грижи за почти всичко. Освен това има и двойки, които са разпределили перфектно задълженията помежду си.

След като това е ясно, нека прочетем повече за изводите на това интересно изследване. 

Междуполовото неравенство при съпрузите

Всъщност новините съвсем не са нови. Учените от Университета в Мичиган използват бази данни за динамиката при семействата от Института за социални изследвания, която датира още от 1968 г. до сега.

Идеята на настоящото изследване е да се установи до колко се е променило разпределението на домашните задължения през последните десетилетия.

Резултатите са публикувани от агенция Ройтерс и са обобщени по следния начин.

Неравенство при разпределяне на задълженията

не би трябвало фактът дали една жена има съпруг да е определящ за това колко ще са задълженията й вкъщи

Въпреки бурните времена, пробуждащото се самосъзнание и законови промени, целящи баланса между работата и семейството, мъжете продължават да носят вкъщи по-високата заплата.

 • Жените са тези, които в общия случай избират да оставят на заден план работата и професионалните си задължения, временно или постоянно, за да се посветят на отглеждането на децата и грижата за дома.
 • При равни условия, т.е. когато и двамата партньори работят, най-често именно жената продължава да отделя повече часове от седмицата с децата, както и за домашни задължения.
 • При различните поколения има разлики. Жените над 60-годишна възраст посвещават до 28 часа на седмица за къщните задължения.
 • Жена с 3 деца също отделя много повече време от своя съпруг за децата и работата вкъщи.
 • Всички останали жени, които живеят с половинки, посвещават средно по 7 часа на седмица повече от своя съпруг или партньор за ежедневните задължения или за децата, ако имат такива.

Не е изненада и факта, че в миналото тези различия са били още по-силно изразени. През 1976, например, средният брой часове, които жената отделяла за домакински задължения, е около 26, при 6 за нейния съпруг.

Неравенство при грижите и издръжката

жени, които живеят с половинки, посвещават средно по 7 часа на седмица повече от своя съпруг

Един от най-значимите факти е, че двойката може по перфектен начин да разпредели грижата по отглеждането на децата, особено когато са в по-малка възраст.

Когато обаче става въпрос за хора със специални потребности, независимо дали са по-възрастни или такива с физически проблеми, отговорността за грижата им обикновено пада върху жената.

Виждаме как традицията, в която главната роля винаги е била и продължава да бъде на жената, продължава. Именно жената е тази, която се грижи и отглежда членовете на семейството, наред с домакинските задължения.

Нека отново отбележим, разбира се, че всяко семейство се подчинява на своя собствена динамика. Има хиляди мъже, партньори и съпрузи, които поемат отговорност за тези неща.

Все още обаче, според изследването на Университета в Мичиган, разликите продължават да съществуват.

Промяна на съзнанието и възпитание в равенство

Определено има промяна от времето на нашите баби и майки, които са приемали като своя собствената отговорност грижата за дома.

Въпреки това, трябва да имаме предвид и следното: всяка една двойка достига до т.нар. споразумение по тези въпроси според ситуацията и специфичните си нужди.

 • Домакинските задължения са отговорност и на двете страни, щом и двамата работят. Равни условия, равна инвестиция.
 • Трябва да бъде уважено решението единия партньор да остане вкъщи и да се грижи за децата, а другият да се прибира вкъщи и да носи парите, особено ако работи по-високоплатена работа.
 • Неравенството възниква, когато двамата партньори са в еднакви условия, но само единият от тях инвестира и посвещава време. Другият просто приема за даденост тези роли и смята, че така ще е и за в бъдеще.

Това не е правилно. Затова е редно да променим съзнанието си и да инвестираме в равенството между половете, в равенството в отговорностите и във възможностите.

семейството се крепи най-вече от стабилните съпруг и съпруга

Това се постига с образование, чрез което от най-ранна възраст децата се учат, че трябва да се уважават и да са в един екип. Мъжете и жените са с еднакви права, а всички ние сме хора с еднакви права и задължения.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Achen, A. C., & Stafford, F. P. (2005). Data quality of housework hours in the Panel Study of Income Dynamics: Who really does the dishes?. Ann Arbor: University of Michigan. https://scholar.harvard.edu/files/akillewald/files/data_quality_of_housework_hours.pdf
 • Brown, C., Duncan, G. J., & Stafford, F. P. (1996). Data Watch: The Panel Study of Income Dynamics. Journal of Economic Perspectives, 10(2), 155–168. DOI: 10.1257/jep.10.2.155; texto completo
 • Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Carr, D. (2014). Is Spousal Caregiving Associated With Enhanced Well-Being? New Evidence From the Panel Study of Income Dynamics. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 69(6), 861–869. https://doi.org/10.1093/geronb/gbu004
 • Gough, M., & Killewald, A. (2011). Unemployment in Families: The Case of Housework. Journal of Marriage and Family, 73(5), 1085–1100. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00867.x
 • Hersch, J., & Stratton, L. S. (1997). Housework, Fixed Effects, and Wages of Married Workers. The Journal of Human Resources, 32(2), 285. https://doi.org/10.2307/146216
 • Hill, C. R., & Stafford, F. P. (1980). Parental Care of Children: Time Diary Estimates of Quantity, Predictability, and Variety. The Journal of Human Resources, 15(2), 219. https://doi.org/10.2307/145332
 • Killewald, A., & Gough, M. (2010). Money isn’t everything: Wives’ earnings and housework time. Social Science Research, 39(6), 987–1003. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.08.005

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.