Диагностициране на рака на гърдата с едно хапче

Милиони жени са оцелели след поставянето на тази диагноза - помнете, че тя не е смъртна присъда!
Диагностициране на рака на гърдата с едно хапче

Последна актуализация: 31 януари, 2019

Към този момент диагностицирането на рака на гърдата се правеше на базата на самопреглеждане и мамограми. Същевременно има случаи, когато диагностичните техники, които използват рентгенови лъчи, могат да покажат грешен резултат.

Поради тази причина учени разработват нов метод за диагностициране на рака на гърдата в по-ранен стадий чрез използването на безопасни и точни скрининги.

В едно проучване на Университета в Мичиган се използва хапче, което притежава способността да засича по-рано раковите клетки при рак на гърдата.

Хапчето засега е във фаза на тестове и изпитване. То обаче може да даде възможност на лекарите по-прецизно да установяват локацията на раковите клетки.

Нека да хвърлим поглед към още детайли, свързани с новия метод.

Диагностициране на рака на гърдата – бързо и сигурно

Грешните диагнози са нещо често срещано. Но сега с помощта на хапчето може да се гарантира точна диагноза.

Тъй като то е все още във фаза на опити, предстои да бъде изпробвано върху хора.

Според ръководителя на проучването, Грег Търбър, хапчето вече се използва в европейски клиники и показва отличен резултат. Това прави очакванията още по-високи.

Диагностициране на рака на гърдата – бързо и сигурно чрез хапче

Хапчето, което само „осветлява“ раковите клетки

Начинът, по който функционира хапчето, е много прост. Пациентът поглъща таблетката орално и тя бавно освобождава флуоресцентен агент, който незабавно се закрепва за съществуващите ракови клетки.

След това те могат да бъдат видени от лекарите чрез рентгенови снимки.

Учени се чувстват задължени да разработят тази техника, тъй като мамограмите не са много точни в случаите на жени с плътни гърди.

  • В допълнение към това ще кажем, че обичайните диагностични техники не показват на специалистите дали клетките или туморът е карциногенен или доброкачествен. Това е една от причините за погрешните диагнози.
  • Новата техника поражда сериозни очаквания от предстоящата годишна среща на American Chemical Society.
  • В опит с плъхове е доказано, че това хапче мигновено идентифицира туморните клетки.
  • Ако туморът е доброкачествен, не се появява флуоресцентна светлина. Това елиминира нуждата от биопсия. Като резултат пациентът може да се успокои и да не се подлага на операция.

До броени години ще бъде възможно да се прави разлика между бързо и бавно развитие на тумора

Времето е ключов фактор за ранната диагностика на рака на гърдата

В няколко случая лечението на пациентите се отлага. Понякога това може да е необходимост, но времето все пак остава ключов фактор за ранната диагностика и предпазването от влошаване състоянието на пациента.

Към този момент луминисцентната светлина може само да различава злокачествени и доброкачествени тумори. Тя не е способна да определи скоростта на развитие на злокачествените клетки.

  • Създателите на хапчето сега се опитват да включат нов елемент, който има способността да идентифицира скоростта на развитие на тумора.
  • Този нов елемент ще позволи на пациентите да получат незабавна диагноза и да започнат лечение според специфичния им случай.

Всичко това ще допринесе за елиминирането на техники, които са твърде агресивни или прекалено щадяши и неефективни. Използването на неправилната техника може да влоши здравословното състояние на човека.

Големи стъпки, по-големи надежди

Изключително важно е за лекарите да диагностицират рака на гърдата възможно в най-ранен стадий. В някои случаи това остава невъзможно.

Като изключим тези тежки случаи, да страдаш от рак на гърдата не означава, че е подписана смъртната ви присъда.

Живейте здравословно,не пушете и бъдете физически активни.

Благодарение на напредъка в лечението и методите за диагностициране, това заболяване вече подлежи на лечение. Милиони жени са го преживели.

Оцелелите от рак на гърдата са истински героини. Те ни показват, че смелостта и силата могат да преодолеят заболяването. Въпреки това все още е необходимо да сме наясно с няколко неща:

  • Трябва да ежедневно да наблюдаваме гърдите.
  • Ходете на периодични прегледи.
  • Живейте здравословно, избягвайте затлъстяването, не пушете и бъдете физически активни.
  • Увеличете превантивните мерки и зачестете прегледите, ако в семейството ви има случаи на рак на гърдата.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.