Тромбофилия по време на бременност: какви са рисковете, които носи?

От години се правят опити да се изясни необходимостта от откриване и лечение на тромбофилия по време на бременност. Към днешна дата обаче не е постигнат консенсус.
Тромбофилия по време на бременност: какви са рисковете, които носи?
Maryel Alvarado Nieto

Написано и проверено от лекар Maryel Alvarado Nieto.

Последна актуализация: 23 октомври, 2023

Какво знаете за въпросната тромбофилия по време на бременност? При определени условия има по-голяма предразположеност към тромбоза, особено във венозната циркулация. Тъй като този риск се увеличава с бременността, бе предложено да се изследва влиянието на тромбофилията по време на бременност. Целта на тези изследвания е да се определят рисковите фактори, свързани с това състояние.

На първо място, трябва да се отбележи, че терминът тромбофилия обхваща нарушения, които по някакъв начин увеличават способността за образуване на съсиреци в кръвта. Тези състояния могат да бъдат наследствени или придобити (като антифосфолипиден синдром). Въпреки че не са много чести, те причиняват състояния, които изискват внимателно контролиране.

Тромбоза и емболия: какво означават?

Когато кръвоносен съд е наранен, се активират редица механизми, които се опитват да възстановят увреждането, за да предотвратят евентуален кръвоизлив. Всички тези явления представляват хемостаза. Накратко, елементите, които циркулират в кръвта, се натрупват, покривайки съдовата лезия.

Това образува съсирек, който се нарича тромб. Прилепването на тромба към съдовата стена се нарушава от самото кръвообращение и съществува риск от отлепване. Когато това се случи, съсирекът се нарича ембол, с капацитет да циркулира в кръвния поток.

Следователно термините тромбоза и емболия се отнасят до патологията, при която съсирек блокира кръвоносен съд. Разликата между двете е, че при тромбозата оклузията се появява на същото място, където се е образувал тромбът. Докато при емболия тромбът се откъсва и преминава през кръвообращението, докато запуши съда.

Тромбоемболия и бременност

Бременността се счита за протромботично състояние. Това се дължи на хормоналните промени, които настъпват по време на бременност.

Поради тази причина някои автори считат за изключително важно да се установи рискът от тромбофилия по време на бременност при всички жени. Целта е да се предотвратят евентуални усложнения, произтичащи от такова предразположение.

Въпреки това няма консенсус по този въпрос и перспективата се промени през последните години. Първо, това е така, защото тромбофилиите сами по себе си са твърде редки в общата популация, за да може тяхното изследване при всяка бременна жена да бъде протокол.

Второ, наличните до момента проучвания имат своите граници. Това предотвратява приемането на резултатите като неоспорими. По същия начин, с напредването на науката, разбирането на проблема се променя. Всъщност е обичайно да се откриват противоречиви заключения в някои изследвания.

Кръвни изследвания.
Рутинните тестове за бременност не винаги дават индикации за тромбофилия при бременната жена.

Има ли връзка с разглежданата тромбофилия по време на бременност?

Редица проблеми на бременността са свързани с плацентарна недостатъчност. Това означава, че кръвообращението между майката и плода е компрометирано по някакъв начин, което води до усложнение.

Сред състоянията, които са свързани с промени в кръвообращението, са следните:

 • Еклампсия
 • Прееклампсия
 • HELLP синдром
 • Вътрематочно ограничаване на растежа
 • Преждевременно отлепване на плацентата

Поради тази причина някои автори считат за необходимо да се подозира наличието на тромбофилия при пациенти с анамнеза за някое от тези усложнения. Обосновката за това не се основава на възможна връзка между двете състояния, а за да се намали несигурността при жена с предишен лош опит.

Свързана ли е въпросната тромбофилия по време на бременност със загуба на бременност?

Между 10 и 15% от бременностите завършват със спонтанен аборт; много от които остават незабелязани. От тези жени се изчислява, че 5% могат да преживеят друга неуспешна бременност. Така повечето жени с единичен спонтанен аборт имат голям шанс да износят бременност до термина.

Тази реалност постави под въпрос необходимостта от задълбочено изследване на вероятната причина за прекъсване на бременността, особено ако това е първи опит. Въпреки че това е травматично събитие за жената, то далеч не е синоним на безплодие или подсказка за бъдещ проблем.

Повтаряща се загуба на бременност и тромбофилия

Това обаче не е вярно, ако проблемът се повтаря. Повтаряща се загуба на бременност се счита, ако има поне два последователни спонтанни аборта. Някои автори обаче предпочитат да определят границата при три такива.

Независимо от определението, това е изключително трудна ситуация за двойката, която обикновено търси професионална помощ. Целта на това е не само да се намери решение, но и да се получи обяснение. В тези случаи настоящите доказателства не осигуряват консенсус.

Има ли модел с тромбофилия и спонтанен аборт?

Гестационната възраст на предишни загуби е важна за насочване на разследването, което трябва да бъде индивидуализирано. В ранна бременност може да има промяна в структурата на трофобласта. Тази структура по-късно ще помогне за образуването на плацентата.

Докато в по-късните етапи спонтанните аборти могат да бъдат свързани със съдови усложнения, които компрометират кръвния поток. Въпреки това, поради ниската честота в популацията, общият консенсус е да не се търси систематично наследствена тромбофилия по време на бременност.

Какви са рисковете?

Тромботичните събития допринасят за появата на гестационни усложнения и са водещата причина за майчината смърт в развитите страни. Повече от половината от случаите са свързани с подлежаща тромбофилия, но повечето пациенти с тромбофилия имат неусложнена бременност.

Така че защо се появява това  несъответствие? Отговорът не се крие в изолираната предразположеност към тромботично събитие, тъй като бременността сама по себе си е рисково състояние, а в суперпозицията на няколко от тези фактори, сред които тромбофилията.

Някои от свързаните фактори, които увеличават гестационния риск при жена с тромбофилия, са следните:

 • Затлъстяване
 • Пушене
 • Физическа почивка
 • Скорошна операция
 • Висока възраст на майката (над 35 години)

Поради тази причина оценката на бременната пациентка трябва да се фокусира върху идентифицирането на рисковите фактори. Обосновката за изследване на възможното съществуване на тромбофилия трябва да има солидна основа, а не просто да бъде ненужна систематична практика.

Преглед по време на бременност.
Рутинните контролни прегледи на бременността наистина позволяват откриването на рискови фактори за ранно действие.

Лечение на тромбофилия по време на бременност

От години се водят спорове дали да се лекуват пациенти с тромбофилия по време на бременност. Трудността на тази липса на консенсус се крие във факта, че наличните проучвания са оскъдни и имат няколко методологични недостатъка, които ограничават техните резултати.

Няколко прегледа обаче не приписват реална полза на лечението с хепарин с ниско молекулно тегло (LMWH) или ацетилсалицилова киселина (аспирин) като начин за предотвратяване на тромботичен инцидент при бременна жена с тромбофилия. За избора на този вид терапия е необходимо всеки пациент да се лекува индивидуално.

Ето защо е важно да се доверите на акушер-гинеколога, който води бременността. Този експерт ще определи според рисковите фактори най-добрия превантивен подход за безопасно износване на бременността.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Boada, M. Estados protrombóticos y pérdida de embarazo. (2021). Revista Uruguaya de Medicina Interna, 2, 27 – 30.
 • Chauleur, C., Raia, T. (2017). Tratamiento anticoagulante durante el embarazo. EMC – Ginecología – Obstetricia, 53 (Issue 3), 1 – 8.
 • Díaz, L., Medina, R., Sosa, L., Briozzo, L., Alonso, J., Pedreira, G., Manzino, A. (2011). Trombofilia y embarazo. Pautas de diagnóstico y tratamiento, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S1 – S3.
 • Galeano, S. (2011). Amenaza de aborto (AA) y trombofilia, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S7 – S8.
 • Gutiérrez, M. Font, K. (2017). Trombofilia y embarazo: incidencia, factores de riesgo y resultados perinatales, Revista de Ginecología y Obstetricia de México,75 (10), 676 – 684.
 • Korin, J. (2012). Trombofilia y complicaciones del embarazo, Hematología, 16 (2), 86 – 92.
 • Mateo-Sánez, H. A., Mateo-Sánez, E., Hernández-Arroyo, L., Rivera-Ramírez, P., Mateo-Madrigal, M., Mateo-Madrigal, V., & Mateo-Madrigal, D. (2017). Pérdida recurrente del embarazo: revisión bibliográfica. Ginecología y Obstetricia de México84(08), 523-534.
 • Riva, E. (2011). Trombofilia hereditaria: asociación con ETEV, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S3 – S5.
 • Stevenazzi, M. (2011). Síndrome antifosfolipídico del embarazo. Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S8 – S10.
 • Vigil-De Gracia, P. (2015). Síndrome Hellp. Ginecología y Obstetricia de México83(01), 48-57.
 • Walker MC, Ferguson SE, Allen VM. Heparin for pregnant women with acquired or inherited thrombophilias. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD003580. DOI: 10.1002/14651858.CD003580. Accedida el 13 de febrero de 2023.
 • Zunino, J. (2011). Pérdida recurrente de embarazo, Archivos de Medicina Interna, 33 (suplemento 2), S5 – S7.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.