Срязването на периферна вена: всичко важно по темата

Срязването на периферна вена се прилага при пациенти, на които трябва да бъде поставена канюла във вената и процесът не може да бъде извършен перкутанно.
Срязването на периферна вена: всичко важно по темата
Leonardo Biolatto

Прегледано и одобрено от лекар Leonardo Biolatto.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Срязването на периферна вена представлява хирургическа процедура целяща осигуряването на достъп до вена на някой от крайниците или шията. Търси се начин за поставянето на канюла, която може да бъде къса, или да достигне до главната артерия или дясното предсърдие.

Достъпът се осигурява от имплантиран венозен източник, който осигурява на пациентите безопасен и постоянен достъп до вената им.

Затова специалистите препоръчват срязването на периферна вена при пациенти, на които трябва да се постави канюла във вената и при които е невъзможен перкутанен съдов достъп.

Медицинските специалисти често го използват при болни нуждаещи се от продължителен прием на инжекционни лекарствени средства, например при болни на химиотерапия. Процедурата се нарича и флеботомия.

Предимства на срязването на периферна вена

Срязването на периферна вена е отворена хирургична процедура. При същия този процес медицинските специалисти отварят и достигат до цефалната вена.

Тази процедура може да бъде много полезна за пациента поради следното:

 • Специалистите могат да поставят дълги катетри за директна визуализация на вената
 • По този начин могат да бъдат извършвани процедури по химиотерапия, парентерално хранене и да се вливат хипертонични разтвори
 • Специалистите могат да поставят катетъра в центъра на вената
 • С помощта на катетъра професионалистите могат да следят централното венозно налягане
 • Катетрите могат да останат поставени дълго време, дори години

Важно е да споменем, че тъй като специалистите могат да поставят катетъра в голяма вена или в дясното предсърдие, могат да предотвратят развитието на склероза и флебит.

И двете състояния могат да бъдат развити, когато лечението е преминало чрез инжектирането на кръв в периферна вена чрез къси катетри.

Техника на срязване на периферна вена

поставяне на катетър във вена

Първото нещо, което трябва да се има предвид за правилното прилагане на техниката е позицията на пациента. Тя ще зависи от мястото, което медицинските специалисти ще изберат за процедурата.

Когато става въпрос за възрастни пациенти, обикновено медицинските специалисти избират антеромедиалната част на ръката. Или казано простичко – над лакътя. Целта е да се работи върху базиличната вена. Други чести места са:

Ако пациентът е дете, процесът е съсредоточен върху подкожната вена. Това означава на един сантиметър над и в предната част на вътрешния или медиален малеол на глезена.

Важно е да отбележим, че ако състоянието на пациента го позволява, тогава хирургът трябва винаги да обяснява процедурата и да получи съгласието му, преди да започне.

След като изберат мястото, на което медицинският специалист ще извърши процедурата, пациентът се поставя в подходяща позиция. Ако медиците ще работят върху ръката или делтопекторалната фасция, те ще поставят ръката в подходящата позиция осигуряваща безопасност.

Професионалистите трябва винаги да носят подходящото за тази манипулация облекло – шапка, маска, стерилна престилка и ръкавици.

Усложнения

Срязването на периферна вена - всичко по темата

Усложненията, свързани с тази техника, са свързани със следващата хирургична процедура. Хирургичните рискове са свързани с поставянето на катетрите или с постоперативните рискове, които обикновено се появяват по време на грижите след процедурата.

Това са най-често срещаните хирургични усложнения:

 • Невъзможност или трудност при откриването и канализирането на вена
 • Разкъсване на вената или артериални лезии – в този случай може да има сериозни последствия
 • Разкъсване на вената, посиняване, артериално легиране
 • Трудно местене на катетъра

Постоперативните усложнения се базират на поставянето на катетъра във вената. Могат да се появят поради липсата на полагане на грижи или дългото оставяне на катетъра. Наблюдават се следните рискове:

 • Венозна тромбоемболия
 • Флебит – този проблем се появява, когато катетърът остане във вената дълго време
 • Натрупване на гной на мястото на разреза – това обикновено се дължи на инфектирани хематоми, които, в най-лошия случай, могат да доведат до развитието на сепсис.

Затова добрата постоперативта грижа е важна. Например професионалистите препоръчват използването на стерилни марли за катетъра. Така ще се избегне разпространението на бактерии и катетърът ще бъде фиксиран по време на манипулациите или при преместването на пациента.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Selene Aideé, V. F., José Ángel, B. C., Jesús, T. J., José Luis, J. C., Wulfrano, R. A., & Eduardo E, M.-J. (2012). Modelo biológico no vivo para la enseñanza de la técnica de venodisección en alumnos de pregrado de la carrera de medicina. Cir. Gen.
 • Rojas, G., Gerson, R., & Lázaro, M. (1992). Acceso vascular con catéteres Broviac-Hickman. Rev. Inst. Nac. Cancerol. (Méx.).
 • Cabrera, C., Méndez, M., Fierro, F., Molina, I., Niño, J., & Beltrán, J. (2011). Catéteres parcialmente implantables en niños con enfermedades onco-hematológicas. CIRUPED.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.