Научете всичко за шийните гръбначномозъчни нерви

Шийните гръбначномозъчни нерви са тези от C-1 до C-8. Те се състоят от сензорни и двигателни влакна, което означава, че са смесени нерви. Научете повече по темата!
Научете всичко за шийните гръбначномозъчни нерви

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Шийните гръбначномозъчни нерви са група гръбначномозъчни нерви от осемте шийни прешлени на гръбначния стълб. Тези осем прешлена, от C-1 доC-8, започват от основата на черепа.

Всички шийни гръбначномозъчни нерви, с изключение на C-1 (който няма дорзален корен), са свързани с дерматом. Дерматомът е част от кожата, в който се намират влакната на гръбначномозъчен нерв.

Гръбначномозъчните нерви

Шийните гръбначномозъчни нерви обхващат осем гръбначномозъчни нерви, които от своя страна представляват група от нерви (приблизително 31 – 33 нерви) принадлежащи към соматичната нервна система, чиято функция е да инервира различни части на тялото.

Съставени са от сензорен корен и двигателен корен. Сензорните корени осигуряват чувствителност на мускулите, които инервират. А двигателните нерви позволяват на мускулите да се свиват автоматично. Благодарение на състава си, те постигат предназначението си.

Гръбначномозъчните нерви, към които се отнасят и шийните, са както следва:

  • Осем шийни нерви (C1-C8)
  • 12 гръдни нерви (T1-T12)
  • Опашен нерв
  • Пет кръстцови нерви (S1-S5)
  • Пет поясни нерви (L1-L5)

Характерни черти на шийните гръбначномозъчни нерви

Гръбначен стълб

Шийните нерви имат същите характерни черти като останалите гръбначномозъчни нерви.

Първо, както вече споменахме, те са смесени нерви. С други думи – състоят се от сензорни и двигателни влакна.

Второ, всички подразделения на вентралната област с изключение на гръдните нерви (T1 до T12), образуват редица клонове познати като нервни плексуси. Тези плексуси се намират в шийната, брахиална и лумбална области.

В тези взаимосвързани разклонения, влакната на вентралните клонове се пресичат и преразпределят, така че всяко новообразувано разклонение се състои от влакна на различните гръбначномозъчни нерви.

Освен това влакната на всяко вентрално разклонение отиват до периферията на тялото посредством различни разклонения.

Поради тази причина всеки мускул на крайниците е стимулиран от повече от един гръбначномозъчен нерв. В резултат на това, ако има увреждане в един от сегментите на гръбначния мозък или на разклонението, крайникът няма да спре да функционира напълно.

Шийните гръбначномозъчни нерви

Вентралната област на първите четири гръбначномозъчни нерви образува шийния плексус. Разклоненията му са кожните нерви стимулиращи кожата на следните части от тялото и предаващи по този начин сензорни импулси:

Други разклонения са свързани с предните мускули на шията. Освен това влакната на френичния нерв, обхващащ влакна главно от C-3 иC-4, произхожда от шийния плексус. Френичният нерв преминава между гърдите до диафрагмата, най-важният мускул за дишането.

Препоръчваме ви да прочетете и: 6 трика за укрепване на нервната система

Вентралните нерви на шийните гръбначномозъчни нерви C-5 C-8, заедно с предното разклонение на T-1, образуват брахиалния плексус. Корените му са отговорни за осигуряването на енергия на раменете и горните крайници.

И накрая, дорзалните клонове отговарят за стимулирането на цервикалната фасета. Освен това от тези корени произхождат и мускулните разклонения на главата и шията, както и кожата  на темето (най-горната част на главата) и раменете.

Разделение на шийните нерви

Шийните гръбначномозъчни нерви са част от соматичната нервна система.

Както всички останали гръбначномозъчни нерви, те се делят на дорзални и вентрални, след като напуснат гръбначния канал. След като напуснат гръбначния стълб вентралните и дорзални корени се събират, за да образуват гръбначния или дорзален ганглий.

След това тези ганглии се разделят на:

  • Вентрален или преден рог. Той представлява плътен клон, който се преплита, разделя и свързва с предния рог на други гръбначномозъчни нерви, за да образува, както вече споменахме, шийния плексус.
  • Дорзален или заден рог. Това е по-долната част на гръбначния стълб и е много по-тънка от предходната.

И накрая – шийните нерви са важна част от нервната система. Надяваме се, че ви е било интересно да научите повече по темата и да разберете защо е важно да се грижите за тях, за да избегнете редица заболявания и проблеми.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.