LATE деменцията – нов вид деменция

LATE деменцията е заболяване, което много прилича на болестта на Алцхаймер. Как се развива то? Кого засяга? В следващите редове ще ви разкажем всичко по темата!
LATE деменцията – нов вид деменция

Последна актуализация: 19 юни, 2020

Знаете ли какво представлява LATE деменцията?

Между 15 – 20% от хората диагностицирани с болест на Алцхаймер, страдат в действителност от LATE деменция. Това е вид деменция, която доскоро бе бъркана с болестта на Алцхаймер, тъй като клиничните им симптоми са сходни. Експертите очакват разпространението й да се увеличи през следващите години.

Това заболяване засяга основно възрастните хора. Също като болестта на Алцхаймер, LATE деменцията причинява загуба на памет и невъзможност за извършване на ежедневните задължения. В тази статия ще ви разкажем за разликите между двете заболявания и най-важните им особености.

Какво представлява LATE деменцията?

Очаква се по-голям брой възрастни да попаднат в капана на това коварно заболяване.

Симптомите на LATE деменцията приличат на тези на болестта на Алцхаймер. Но в този случай засегнатият мозъчен протеин е TDP-43.

LATE деменцията е протеинопатия, което означава, че причината за появата й е увреждане на определени протеини. Това води до появата на деменция, която силно наподобява тази при болестта на Алцхаймер.

LATE е съкращение от лимбично-преобладаваща свързана с възрастта TDP-43 енцефалопатия. Една от разликите между нея и болестта на Алцхаймер е, че засегнатият мозъчен протеин е TDP-43. При Алцхаймер протеините TAU и бета-амилоидите не функционират правилно.

Протеинът TDP-43 отговаря за изразяването на гените на мозъка. Натрупването на  “неправилно нагънати” протеини е причината за това заболяване. “Неправилно нагънати” протеини са тези с различна от нормалните форма.

Големият брой увредени протеини води до невротоксичност и невродегенерация. 25% от хората над 85 години са с достатъчен брой увредени такива протеини, причина за появата на симптомите на заболяването.

Кого засяга това заболяване?

Друга разлика, която трябва да споменем е, че вероятността от развитие на Алцхаймер не е ясно свързано с напредването на възрастта. Докато рискът от LATE деменция е, особено след 80 години.

Акронимът LATE бе избран и във връзка с тази характерна черта на патологията. Жените са изложени на по-голям риск от развитие на болестта, защото  днес те живеят по-дълго от мъжете.

Тъй като броят на възрастните хора над 80 години ще се увеличи през следващите години, очаква се и по-голямо разпространение на заболяването. Именно затова LATE деменцията може да се превърне в обществен здравен проблем скоро.

Как се диагностицира LATE деменцията?

В последните години, поради напредването на диагностичната техника, протеинът TDP-43 бе изследван по-прецизно. В момента най-прецизните техники за диагностициране на болестта на Алцхаймер са базирани на изследване на биомаркери в гръбначно-мозъчната течност.

Такива маркери са протеините TAU и бета-амилоидите, които вече споменахме. Друга диагностична техника е откриването на натрупване на тези протеини в мозъка с помощта на образна техника като ПЕТ скенер.

Но в повечето случаи поставянето на диагнозата Алцхаймер се базира на симптомите и клиничната картина. Лекарите рядко изискват тези биохимични изследвания за потвърждаване на болестта. Затова някои от хората диагностицирани с Алцхаймер в действителност страдат от LATE деменция.

В случай на LATE деменция, целта е да се приложат същите техники както при болестта на Алцхаймер, но да се търси протеина TDP-43. Наличието на достатъчно количество от този протеин в увредено състояние е достатъчно за потвърждаване на диагнозата.

Симптоми на заболяването

LATE деменцията много наподобява на Алцхаймер.

Симптомите на LATE деменцията се проявяват по-бавно в сравнение с другите видове деменция. В последния си стадий, тя силно наподобява напреднал Алцхаймер.

LATE деменцията води до появата на симптоми, които прогресират по-бавно отколкото при другите видове деменция. Скорошни проучвания предполагат, че болестта се развива в три етапа или стадия.

Тези стадии се базират на засегнатата част на мозъка и водят до увеличаващ се дискомфорт. Тези стадии са както следва:

  • Първи стадий. Засягане на тонзилите. На този етап болният забелязва леки промени в настроението. Промените в настроението могат да са съпроводени с превъзбуждане и дори пристъпи на агресия.
  • Втори стадий. Засегнат е хипокампуса. Когато тази част от мозъка бъде засегната, започват да се наблюдават признаци на загуба на памет. Въпреки че това не е първият стадий, това е основната причина за търсене на лекарска помощ от болните.
  • Трети стадий. Засегнат е медиалния фронтален гирус. Наблюдават се промени в поведението и държанието. Болните трудно могат да водят нормален начин на живот. Този етап наподобява на Алцхаймер в напреднал стадий.

Препоръчваме ви да прочетете и: Съвети за подобряване на паметта

Значение на заболяването и заключение

Към момента откриването на това ново заболяване няма да доведе до промени в диагностицирането и лечението на познатите деменции. Но има ново поле за проучвания от учените.

По-точното познаване на етиологията на тези заболявания може да доведе до бъдещо развитие на специфично лечение на всяко едно от тях.

Засега няма открито ефективно лечение за тези заболявания. А това ще бъде много важно, тъй като както вече споменахме, експертите очакват по-голям брой болни през следващите години.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.