Инфузионната помпа: употреба и грижа за пациента

Инфузионната помпа е система, която директно влива лекарства в кръвта на болния. Научете повече по темата от следващите редове!
Инфузионната помпа: употреба и грижа за пациента
Alejandro Duarte

Прегледано и одобрено от биотехнолог Alejandro Duarte.

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 27 декември, 2022

Инфузионната помпа е система, използвана от лекарите за директно вливане на лекарства в кръвта на болните.

Видове инфузионни помпи (перфузори)

Най-общо има два вида инфузионни помпи:

Епидуралната инфузионна помпа е система за епидурално вливане на лекарства. Това означава, че назначените медикаменти достигат до гръбначно-мозъчната течност, обвиваща гръбначния стълб. Този вид системи работят със скъпи материали, затова лекарите ги използват при тежко болни пациенти или такива изпитващи силна болка.

Другият вид инфузионни помпи са интравенозните, които директно вливат назначените лекарства в кръвта на болния. Този тип системи приличат на системите за венозни вливания, но имат специфични характеристики, които ги отличават от тях. Например инфузионната помпа се използва за безопасно и сигурно вливане на много малки количества лекарства. Друго нейно предимство е лесното й програмиране, което означава, че болният получава необходимото количество от лекарството му точно навреме.

Вторият вид инфузионни помпи са най-широко използвани. В следващите редове ще ви разкажем именно за този тип системи.

 

Благодарение на инфузионната помпа лекарският екип може да контролира лесно различни химически съставки.

Как функционира инфузионната помпа?

Лекарите използват тези устройства при назначаването на необходимите лекарства в определени клинични случаи. Те програмират машината така, че тя да оказва натиск върху венозната система на болния. По този начин устройството внася лекарствата в кръвта на пациента.

Инфузионната помпа най-често се използва за интравенозно вливане на лекарства.

Най-често се предписват два основни вида лекарства.

Първият вид са ентералните инфузии вкарващи лекарствата през устата. При втория вид лекарите назначават парентерални инфузии (интравенозни). Самите устройства могат да вливат лекарствата постоянно или периодично.

По този начин медицинският персонал спестява време и енергия за контролиране вливането на назначените лекарства. В миналото се е налагало наблюдаване на позицията на болния, абокатите, времето за вливане и т.н.

Благодарение на инфузионната помпа се постига много по-голяма точност, а болният може да се движи (в определени граници, разбира се). Освен това тези устройства намаляват евентуалния риск от усложнения.

Има различни видове амбулаторни инфузионни помпи. Разграничаваме ги  според капацитета и типа на програмирането, с което работят.

Грижа за пациента

Използването на перфузорите облекчава работата на медицинския екип.

Медицинският персонал поема грижата и обяснява на пациента как се използва инфузионната помпа. Освен това на болния ще му бъдат дадени редица съвети, които трябва да спазва по време на лечението с това устройства.

Обикновено инфузионните помпи лесно се програмират. Въпреки това, ако болният има притеснения, той трябва да потърси мнението на специалист. Понякога медицинските сестри използват програмиране защитено с парола. По този начин, ако болният се дезориентира или обърка, няма да може да промени назначените му инфузии.

Освен казаното медиците проверяват и батериите на устройството, за да сигурни, че функционирането му няма да бъде прекъснато. В някои клинични случаи може да се наложи лекарският екип да влее първоначалната доза (като инфузионните помпи със спринцовки).

И накрая – лекарят ще даде на пациента необходимите съвети, които трябва да спазва по време на използването на инфузионната помпа по отношение на личната хигиена, хранителния режим и физическата активност.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Bomba de infusión. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 14 de diciembre de 2018 de https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_infusi%C3%B3n
  • Santos Ramos, B.; Guerrero Aznar, M.D. (1994). «13. Bombas de infusión». Administración de medicamentos: teoría y práctica. Ediciones Díaz de Santos.

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.