Проявяването на обич е като докосване душата на другия

Може би искате да знаете, че въпреки че любовта е основна сила в афективно поведение на човешките същества, тя също е много често срещана при животните. Те също познават езика на любовта и дори са надарени с развиването на тази емоция.
Проявяването на обич е като докосване душата на другия

Последна актуализация: 18 януари, 2019

Да показвате на някого своята обич е почтително докосване на душата на хората, които обичате. Разбира се, като използвате правилните думи и фрази и преди всичко виждайки другите, като част от това което сте.

Зик Рубин е първият психолог, който изследва тази тема за любовта и как тя се отразява върху личните взаимоотношения.

Този автор също посочва, че има едва доловими разлики между любов и обич. Хубаво е да сте близо до тези, които съставляват най-близката част от живота ни.

Любовта, която изпитвате към романтичен партньор или дете обаче е много по-интимна и изисква различен вид обич. Този вид привързаност укрепва връзката между вас.

Каним ви да помислите повече за това днес.

Психологията да показвате обич, форма на изкуство от сърцето

Експертите в емоционалната психология разкриват, че обичта е преди всичко социална стратегия, която позволява да създадете по-интимни, смислени и трайни връзки.

Това е нещо, в което никой не може да се съмнява. В личните взаимоотношения независимо дали са между приятели, членове на семейството или партньори, лице, което действа остро или със студенина може да генерира недоверие и страдание.

Вашият социален мозък се ръководи от редица невротрансмитери, които позволяват да се “свържете” с други хора.

Окситоцинът например е едновременно хормон и невротрансмитер. Това е един от най-важните биохимични компоненти, които усилват чувствата като обич, любов, и необходимостта от грижа и внимание.

Окситоцинът е от ключово значение за растежа на бебето.

Може би искате да знаете, че въпреки че любовта е основна сила в афективно поведение на човешките същества, тя също е много често срещана при животните. Те също познават езика на любовта и дори са надарени с развиването на тази емоция.

Живот без обич е като празна чаша

Живот без обич е като празна чаша

  • Живот без изразяване на емоции означава, че вашите лични взаимоотношения не са потвърдени.
  • Важно е също да помним, че децата, които се отглеждат без обич, внимание или докосване имат различни скорости на зрялост в мозъците си.
  • Страх, емоционален стрес и ниско самочувствие са общи характеристики на малките, които преминават през детство, изпълнено с травми или липса на любов.
  • По същия начин, възрастните също могат да изпитат тези недостатъци. Ако партньорът ви във връзката не показва обич, уважение и интимност, ще страдате от форма на емоционално насилие, независимо дали го осъзнавате или не.

Разстоянието, агресията, сарказмът, или дори избягването на контакт с очите може да изгради стена между една двойка. Това неизбежно ще причини много страдание.

Обичта е форма на енергия, която тече между хората

Обичта е форма на енергия, която тече между хората

Без съмнение сте забелязали това вече, но когато изпитвате обич, уважение и грижа за хората около вас, това генерира вид емоционална енергия, която е в полза на всички.

Създаването на този вид положителна енергия ви обогатява – не струва нищо и въпреки това е безценна. Ето защо винаги трябва да се опитвате да практикувате следното:

  • Гледайте и обръщайте внимание на хората, които говорят с вас.
  • Изслушвайте със съпричастие и използвайте утвърждаващите думи: разбирам, знам, осъзнавам това, през което преминаваш, прав си, мога да се поставя на твое място …
  • Възползвайте се от тези прости жестове, които предизвикват положителни емоции: усмивка, докосване, смях, прегръдка през рамо …
  • Не се колебайте да използвате ведър тон на гласа, когато може да избегнете викове, или присмех или презрение.

И накрая, като приложите това полезно поведение на практика, справедливо е да го изисквате и от другите.

Заслужавате уважение и трябва също така да се възползвате от тези жестове, които съдържат истинска любов. Това е възможността, която всеки трябва да има, за да докосне душата ви с обич.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


  • Leblanc, É., Dégeilh, F., Daneault, V., Beauchamp, M. H., & Bernier, A. (2017). Attachment Security in Infancy: A Preliminary Study of Prospective Links to Brain Morphometry in Late Childhood. Frontiers in Psychology, 8, 2141. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02141
  • Walsh, E., Blake, Y., Donati, A., Stoop, R., & von Gunten, A. (2019). Early Secure Attachment as a Protective Factor Against Later Cognitive Decline and Dementia. Frontiers in Aging Neuroscience, 11, 161. https://doi.org/10.3389/fnagi.2019.00161

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.