Какво представляват антимикробните препарати?

В наши дни учените се опитват да открият нови противопаразитни средства с по-малко странични ефекти и със способност да се борят срещу изградената от вредните организми резистентност към предлаганите на пазара медикаменти. Прочетете следващите редове и научете повече за антимикробните препарати!
Какво представляват антимикробните препарати?

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 11 август, 2023

Антимикробните препарати са лекарства притежаващи способността да спират развитието на различни микроорганизми. Обикновено определен антимикробен препарат действа ефикасно срещу определен вид микроорганизми. Затова има различни видове ефикасни антимикробни препарати борещи се срещу бактерии, гъбички и паразити.

В тази статия ще се спрем на различните видове антимикробни препарати, употребата и основните им характеристики.

Видове антимикробни препарати

 

Най-общо тези лекарства могат да бъдат класифицирани по два критерия:

 • Механизмът им на действие.
 • Видът на микроорганизмите, срещу които се борят.

Класификация на антимикробните препарати според механизма им на действие

Според този критерии можем да разграничим следните групи антимикробни препарати:

Нека се спрем и на трите групи лекарства.

Стерилизатори

Стерилизаторите притежават способността да унищожават всички видове микроорганизми. Два от най-познатите такива препарати са глутаралдехид и етилен оксид.

За тази цел се използват и физични методи като загряване, филтрация и йонизиращо лъчение.

Дезинфектанти

Лекарите използват дезинфектантите за унищожаване на микроорганизмите върху инертните материали. Това се дължи на токсичното им действие върху живите тъкани. Някои от най-познатите и използвани дезинфектанти са спиртът и йодните съставки като бетадин.

Важно е да правите разлика между дезинфекция и стерилизация. За разлика от стерилизаторите, дезинфектантите не притежават способността напълно да унищожават микроорганизмите.

Антисептици и химиотерапевтици

И двата вида имат сходна употреба.  Една от разликите между тях е, че антисептиците се прилагат директно върху наранените тъкани за предотвратяване развитието на микроорганизми. От друга страна химиотерапевтиците се вливат по венозен път.

Класификация на антимикробните препарати според вида на микроорганизмите

В следващите редове ще класифицираме антимикробните препарати според вида на организмите, срещу които действат.

Антибиотици

Антибиотиците са сред антимикробните препарати.

 

С термина антибиотик се означава химично вещество, унищожаващо или спиращо развитието на различни видове чувствителни микроорганизми.

Както предполага и името им, антибиотиците се използват от лекарите за лечение на бактериални инфекции. Медицинските специалисти използват тези лекарства във ветеринарната и хуманната медицина. Те ги предписват в комбинация с антипаразитни и други антимикробни средства. Целта на лечението с антибиотици е унищожаването на микроорганизмите.

Трябва да подчертаем, че самолечението с антибиотици е сериозен социален здравен проблем. Причината за това е, че бактериите притежават способността да развият устойчивост към различните антибиотици. И така първоначално ефикасните терапии престават да действат и антибиотиците стават неефективни.

Противогъбични препарати

Наричат се и антимикотици. Казано най-общо те представляват вещества, които спират развитието на определени гъбички.

Също както с антибиотиците, много хора сами се лекуват с този вид медикаменти и злоупотребяват с тях. За съжаление това води до изграждането на резистентност на микроорганизмите към някои лекарства.

Ето и някои от най-добре познатите противогъбични препарати:

 • Интраконазол
 • Позаконазол
 • Флуконазол
 • Вориконазол
 • Каспофунгин

Антипаразитни средства

Антибиотиците се използват за лечение на различни бактериални инфекции.

 

Тези антимикробни средства се използват във ветеринарната и хуманната медицина. Те се борят срещу инфекциите причинени от бактерии и паразити. Освен това се използват и в лечението на някои видове рак.

Най-добре познатите антипаразитни средства са антихелминтите и антипротозоа средствата като:

 • Албендазол
 • Мебендазол
 • Триметоприм
 • Паромомицин
 • Метронидазол
 • Ивермектин

В наши дни учените се опитват да открият нови противопаразитни средства с по-малко странични ефекти и със способност да се борят срещу изградената от вредните организми резистентност към предлаганите на пазара медикаменти.

Препоръчваме ви да прочетете и: 5 домашни средства против чревните паразити

Противовирусни препарати

Медицинските специалисти ги използват за лечение на вирусни инфекции. За съжаление те не могат да ви излекуват от заболяването. Използват се за облекчаване на симптомите.

Те притежават способност да облекчават силата на симптомите и вероятността от последващи усложнения. Има противовирусни препарати за всички видове вируси. Въпреки това те трябва да се използват само след лекарско предписание.

Заключение

Антимикробните препарати са вещества притежаващи способност да спират развитието или да унищожават различни микроорганизми. Лекарите използват различни видове медикаменти в зависимост от спецификата на инфекцията и ситуацията.

Този вид лекарства (антибактериалните, противогъбичните, антипаразитните и противовирусните) се изписват и приемат само по лекарско предписание. Самолечението с тези видове лекарства допринася за изграждането на резистентност от атакуваните микроорганизми. А това може да намали ефективността на прилаганото лечение.


Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.


 • Melo. (2012). Guia de Antimicrobianos. Hospital Das Clinicas Da Universidade Federal de Goias HC-UFG. https://doi.org/10.1109/CGO.2007.32
 • Arias, M. V. B., & De Maio Carrilho, C. M. D. (2012). Resistência antimicrobiana nos animais e no ser humano. Há motivo para preocupação? Semina:Ciencias Agrarias. https://doi.org/10.5433/1679-0359.2012v33n2p775
 • Melo, V. V., Duarte, I. D. P., & Soares, A. Q. (2012). Guia Antimicrobianos. Coordenaçao de Farmacia – Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás (HC – UFG).

Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.