Thumb Author Jose Popoff

Jose Popoff

Учител


Преподавателпоестественинауки.ХосеПопофимаповечеот20годиниопитвъвводенетонакурсовепофизика,химияибиологиявдвуезичнаобразователнаинституциявсвоятастрана.Тойеипрофесионаленписател,такачесисътрудничисразличнимедиивписанетоиредактиранетонастатии,свързаниснеговатаобластнапознание.

За автора

Завършил преподаване на природни науки в Националния педагогически университет Франсиско Моразан  (2006 г.).

Работил е като преподавател по естествени науки, водейки курсове по физика, химия и биология в двуезичното християнско училище Sunshine повече от 20 години.

Бил е гост-лектор в различни университети и културни центрове, включително Националния педагогически университет Франсиско Моразан, Културния център Сампедрано и Университета Вандербилт . Развива паралелна кариера като професионален копирайтър и куратор на съдържание. 


Последни статии