Демокрит: живот, принос и цитати от гръцкия философ

Демокрит от Абдера е философ и полиматематик от древна Гърция с важен принос към съвременната наука. Ето и най-ценните му размисли.
Демокрит: живот, принос и цитати от гръцкия философ

Написано от Редакционен екип

Последна актуализация: 24 март, 2023

Демокрит от Абдера (460 г. пр. н. е. – 370 г. пр. н. е.) е известен също като „смеещият се философ“ заради склонността си да се смее на невежеството на света и да смята радостта за цел на живота.

Сред най-важните му приноси е неговата атомистична концепция за вселената, която твърди, че всичко, което съществува, е съставено от атоми и празнота. Поради тази причина той е смятан за „баща на физиката“ или „баща на съвременната наука“.

Въпреки че е съвременник на Сократ, неговата линия на мислене се приписва на предсократическата натурфилософия. Неговите философски размишления са по-сходни с тези на тези мислители.

По-долу се задълбочаваме в приноса и мислите на този велик философ. Не пропускайте подробностите.

Кратка биография на Демокрит

Точната дата на раждане на Демокрит не е известна. Въпреки това, много автори са съгласни, че философът е живял между 460 г. пр. н. е. и 370 г. пр. н. е. Той е бил от град Абдера, столица на гръцки полис, разположен на сегашното северно крайбрежие на Гърция.

Той принадлежал към знатно семейство, така че когато баща му починал, наследил значителна сума пари, която похарчил за многобройни пътувания до далечни страни, за да задоволи жаждата си за знания. Говори се, че той е пътувал през Египет, Етиопия, Месопотамия, Вавилон, Халдея, Персия и Индия.

По време на пътуванията си имал възможност да учи с персийски магьосници, египетски свещеници и халдейски учени. Той също пътува из Гърция, за да придобие по-големи познания за техните култури. Всъщност в много от своите писания споменава няколко гръцки философи, като Левкип (който бе негов учител), Анаксагор и Хипократ.

Когато се завръща от пътуванията си, цялото му наследство е изразходвано, така че получава подкрепата на брат си Дамаск. Сред неговите ученици са Протагор и Невзифан, който от своя страна е учител на Епикур.

Точната дата на смъртта на Демокрит също не е известна. Много древни автори обаче са съгласни, че той е живял около 100 години. Според Хипарх от Никея смеещият се философ е починал в Гърция безболезнено на 109 години.

Демокрит сред хората
Пътуванията на Демокрит го довеждат до контакт с други култури и други начини за разбиране на света, дори в собствената му родина Гърция.

Демокрит и неговият принос към философията и науката

Известно е, че Демокрит е мислител с широки интереси, тъй като има важни размисли върху етиката, физиката, математиката, епистемологията, геометрията и музиката. Според Диоген Лаерций писанията на Демокрит надхвърлят 70 произведения, така че той се смята за енциклопедичен автор.

Запазени са обаче само някои незначителни фрагменти. Най-вече защото се споменават в текстовете на Аристотел и Теофраст.

Въпреки това, сега ще покажем кои са най-значимите му приноси към философията и науката.

Атомизъм

Един от най-важните приноси на Демокрит е неговата атомистична визия за вселената. Според смеещия се философ материалните тела са съставени от атоми, които са безкрайно малки същества, неделими и незабележими за сетивата, които се движат във вакуума, отблъсквайки се един друг.

Така, когато се сблъскват един с друг, те образуват конгломерати, които пораждат други по-сложни материи. Следователно цялата материя, която ни заобикаля и от която сме съставени, в действителност са групи от малки атоми.

Тази концепция за вселената бе отхвърлена от много философи на неговото време. Въпреки това, повлиява на развитието на съвременните атомни теории, като тази на Далтън.

Концепцията за вакуума

За Демокрит вакуумът се свързва с небитието, докато атомите се отнасят до това, което съществува. По този начин вакуумът е етапът, в който се движат свободните частици.

С тази концепция за вакуума той отново потвърждава, че обединението на атомите при образуването на тяло е по-скоро комбинация от тях, вместо сливане между тях. Защото тези частици винаги са различни една от друга.

В този смисъл Демокрит установява и че вакуумът присъства в материята, тъй като това би допринесло за диференциацията на всеки атом и това, което би им позволило да бъдат в постоянно движение.

Понятието движение

До негово време движението се е разглеждало като явление, което се генерира по точен начин, като следствие от определено действие. За разлика от това, Демокрит и неговият учител Левкип установяват за първи път, че движението е същност, която съществува сама по себе си. Така е един от първите, които дефинират това, което днес познаваме като сила на инерцията.

Етиката на Демокрит

За този мислител най-голямото благо, което човек може да постигне, е вътрешното равновесие, което се отнася до спокойствието на душата (атараксия). Този баланс се намира чрез рационално контролиране на страстите и благоразумие.

Той също така разграничава два вида удоволствия: полезни и вредни. Правилното им разграничаване и избягването на последните са начинът за постигане на щастие.

Първият философ атеист

Неговата атомистична концепция за вселената го кара да отрича съществуването на Бог, който е създател на всичко, което съществува. Поради тази причина той се смята за първия атеист в историята и първия мислител материалист.

Според Демокрит материята се създава сама по себе си и промените, които претърпяват телата, не се дължат на свръхестествени причини, а на физически материи. С други думи, всички явления се генерират от атоми; дори човешките същества и техните действия.

Теория на познанието

Демокрит разграничава два вида знание:

  • Нелегитимно: То е недостатъчно и се получава чрез сетивата. Според философа има различни възприятия за реалността, така че истината може да зависи от това, което индивидът възприема.
  • Легитимно: Това е знанието, което се получава чрез интелекта, когато данните, получени чрез сетивата, се анализират и аргументират.

Изследвания по геометрия

Въпреки че неговата атомистична теория има най-голямо влияние върху науката, не бива да оставяме настрана размишленията му върху геометрията, която е една от дисциплините, които той преподава най-много на своите ученици.

През това време геометрията и аритметиката са използвани за обяснение на много факти или ситуации от реалността. В този случай Демокрит придава характеристики на геометрични фигури на абстрактни елементи като мирис или вкус.

Например кръглите и гладки елементи се характеризират с горчив вкус, кръглите със сладък вкус, докато заострените структури се свързват с кисел вкус.

Обемът на формите

Неговите изследвания по геометрия и аритметика му позволяват да намери формула за изразяване на обема на пирамида. Освен това открива, че тази формула може да се приложи и когато искате да изчислите обема на конус.

В този смисъл на Демокрит се приписва създаването на следните теореми:

  • Обемът на конус е равен на една трета от обема на цилиндър с еднаква основа и височина.
  • Обемът на пирамида е една трета от обема на призма с равни основа и височина.
Призма.
Неговият анализ в геометрията му позволи да разработи теореми за изчисляване на пирамидални мерки.

Известни цитати от Демокрит

В заключение, ето някои от известните цитати, които Демокрит ни е оставил, които отразяват неговата философска мисъл:

  • “Всичко е загубено, когато лошите хора служат за пример, а добрите – за подигравка.”
  • “Този, който постъпва несправедливо, е по-нещастен от жертвата на своята несправедливост.”
  • “Смелият човек е този, който побеждава не само враговете си, но и удоволствията си.”
  • “Не съществува нищо освен атоми и празно пространство; всичко останало са мнения.”
  • „Природата е достатъчна сама за себе си; затова тя преодолява, с най-малкото и с най-сигурното, прекомерната надежда.“
  • “Дори да си сам, не трябва да казваш или правиш нищо лошо. Научи се да се срамуваш повече от себе си, отколкото от другите.”

Всички цитирани източници бяха добре прегледани от нашия екип, за да се гарантира тяхната качествена, надеждна, актуална и валидна информация. Библиографията на тази статия бе считана за надеждна и отговаряща на академичните или научни изисквания.Този текст се предоставя само с информационна цел и не замества консултация с професионалист. При съмнения, консултирайте се със своя специалист.