Политика за поверителност

Целта на тази политика е заложена в Основния закон 15/1999, 19. декември, за Защита на личните данни. GRUPO M CONTIGO S.L., CIF B37527900, информира Потребителя за съществуването на файлове с лична информация, регистрирани в Регистъра за Защитена Информация, за изпълнение на законовата цел на това дружество.

ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация е задължително при свързването с някого, за да се получи информация относно продуктите и услугите, които той предлага. Човекът, на когото принадлежат личните данни декларира, че е на възраст над 14 години.

Отказ да се предостави нужната лична информация или да се приеме настоящата политика за защита на информацията ще предотврати абонамента, регистрацията или получаването на продуктите и услугите, предлагани от това дружество.

Съгласно Основия закон 15/1999, 13-ти декември, за Защита на Личните данни, ние заявяваме, че получената лична информация се включва във файлове на GRUPO M CONTIGO S.L., адрес: Concejo 13, 37002, Саламанка, като са взети всички необходими предпазни мерки, които са регламентирани и описани от Испанската Агенция за Защита на личните данни, кралски указ 1720/2007, 21. декември.

ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ НА ДАДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Потребителят, който изпраща информация на GRUPO M CONTIGO S.L. е единствената личност, отговорна за достоверността, правилността и целесъобразността на включената информация и по този начин освобождава GRUPO M CONTIGO S.L. от всякаква отговорност, свързана с нея.

Потребителят гарантира и отговаря за правилността, валидността и автентичността на личната информация във всяко едно отношение и обещава да актуализира тази информацията.

Потребителят се съгласява да даде пълна и вярна информация в регистрационния или абонаментен формуляр.

GRUPO M CONTIGO S.L. не отговаря за достоверността на информацията извън своята собствена или за такава от други източници и затова не поема никаква отговорност за възможни хипотетични загуби, които биха могли да възникнат при използването на тази информация.

GRUPO M CONTIGO S.L. е освободена от всякаква отговорност за всякакви щети или загуби, които Потребителят може да претърпи в следствие на грешки, дефекти или пропуски в предоставена на GRUPO M CONTIGO S.L. информация, във всеки един случай, когато тази информация идва от външни източници.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТРЕТИ СТРАНИ

GRUPO M CONTIGO S.L. няма да предоставя потребителска информация на трети страни. Но ако тази информация се прехвърля на трети страни, това ще се случва само с изрично даденото съгласие на съответния Потребител.

Упражняване на правата за достъп, реформиране, прекратяване и решаване на спорове

Всякакъв вид комуникация, включително и упражняването на правата за достъп, реформиране, прекратяване и решаване на спорове може да се отправи по пощенски път на адрес: Concejo 13, 37002, Salamanca или чрез електронна поща на [email protected] като се посочи “Information Protection” в полето „Относно“. За да може да упражни горепосочените права и според Директива 1/1998, 19. януари, на Испанската Агенция за защита на личните данни Потребителят трябва да удостовери идентичността си пред GRUPO M CONTIGO S.L., изпращайки копие на документа си за самоличност или по друг легален начин.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

GRUPO M CONTIGO S.L. прилага нивата за сигурност за Личната информация, които са законово формулирани и изброени в RD 1720/2007 в Общата рамка на Агенцията за Защита на личните данни. Но GRUPO M CONTIGO S.L. притежава и допълнителни мерки като последно поколение антивирусни програми, както и технически мерки за сигурност като криптиращ личната информация софтуеър, ограничен брой потребители с достъп до тази информация, политики относно сигурността, потребителите и пароли, които произтичат от предписанията на Агенцията за Защита на личните данни, както и други системи, чиято цел е да предотвратят злоупотребата, промяната, неоторизирания достъп и кражбата на Личните данни, предоставени на GRUPO M CONTIGO S.L..

GRUPO M CONTIGO S.L. не е отговорна за възможни щети или загуби, които биха могли да възникнат заради намеса, промени, компютърни вируси, сривове в телефонните системи или прекъсвания в работата на електронните системи, предизвикани от външни източници. GRUPO M CONTIGO S.L. не е отговорна и за забавяния или блокажи на настоящата електронна система предизвикани от недостатъци или претоварване на телефонните линии на CIP (Center of Information Processing), на интернет системата или други електронни системи както и за щети, които могат да са причинени от трети страни поради незаконни прекъсвания, които са извън контрола на дружеството.