житейски път

Смели са онези, които събират парчетата си и продължават

Не винаги хората, които са смели правят новините. Светът е пълен с анонимни герои и неизвестни лица, които извършват тайни дела, които им помагат да преодолеят нещастията. Всеки се възхищава на някого, защото се справя лесно с травматично събитие, преодолява…