замразени храни

Храните, които могат да бъдат замразени

Хранителните отпадъци все още са сериозен проблем в целия свят. За съжаление се смята, че между 30 и 40% от храните, предназначени за консумация от човека накрая завършват в боклука. Значително количество се губи в полето, както и при обработка…