загуба

Научете се да приемате смъртта

Загубата на близък човек е част от живота ни. Ако има нещо сигурно в този живот, това е смъртта. И докато в някои култури организират празненства, а други считат смъртта за освобождаване на душата, ние я считаме за трагедия. Тъга,…