внуци

Внуците са светлина и щастие за баба и дядо

Какво са внуците за баба и дядо? Бабите и дядовците вече са преживели какво е да си родител. Но с внучетата създават връзка, която носи светлина и щастие. Мисията с внуците е: да се възпитат у тях ценности и емоционална…