възраст

Най-добрата възраст е тази, на която сте в момента

Никога не трябва да забравяте, че сте нещо повече от физическия си вид. Това, което другите виждат, е само върхът на айсберга. Най-добрата възраст е тази, на която сме в момента, нито по-млади, нито по-възрастни. Когато сме наистина млади, нямаме…