ежедневие

Девет начина да се отпуснете за пет минути!

Компютрите и другите електронни устройства са неизменна част от живота ни. Ако искате да се отпуснете и да спите по-добре, трябва да си взимате почивка от пет минути на всеки два часа работа и да избягвате да ги използвате непосредствено…