думи и действия

Безполезните думи, които не са последвани от действия

Ако вашите думи не са последвани от действия, те нямат никакво значение. Те са безполезни. Без съмнение дори и в най-близкия ви кръг от приятели, има някой, който често действа по този начин. Ние всички сме хора, а това означава…