достойнство

Чистата съвест – казвайте и правете това, което трябва

За да общувате добре не е достатъчно само да говорите. Уверен и изпълнен с уважение човек, проявяващ и твърдост, когато това се налага, се радва на по-спокойна съвест. Той ще има и по-честно и автентично сърце. Има нещо любопитно обаче. Според няколко…