добри маниери

Някои неща никога няма да излязат от мода: Уважението и добрите маниери

В този променящ се, сложен и динамичен свят има определени неща, които продължават да ни дават сила и да ни насърчават. Без значение колко бързо нашето общество се развива, има неща, които ни поддържат: искреността, уважението, добрите маниери и т.н.…