добри хора

Добри срещу лоши: онези, които носят щастие

И даването, и получаването са важни. Нека се дистанцираме от хора, които смущават – да откликваме на помощта на тези, които помагат в израстването. Никой не е само добър или само лош. Науката не е открила средство, което да измери…