депресия и стрес

Паник атаките: когато оставаме неразбрани

Паник атаките могат да се случат по всяко време. Фактът, че те не са съвсем ясни и разбрани от околните, може да причини още по-голямо отчаяние у хората, които ги получават. Тревожните разстройства са описани в Диагностичния наръчник на психичните разстройства…