букално дишане

Как неправилното дишане може да повлияе на здравето ви

Ясно е защо дишаме: по този начин снабдяваме кръвта с кислород, който е нужен за поддържането на жизненоважните ни органи. Здравето на тъканите в тялото зависи от окислителния процес. Ето защо, неправилното дишане носи негативни последици върху умственото и физическото здраве.…