братовчеди

Братовчедите – приятели и близки, като братя и сестри

Братовчедите ви осигуряват уникална семейна връзка: тези близки роднини са ви като братя и сестри. Те обогатяват детството и юношеството ви. Психологическата и социална среда на тези близки връзки, които формирате с братовчедите си, се доближава много до тази на вашите…