блуждаещият нерв

Как да „събудите“ блуждаещия нерв за здравето на цялото тяло

Хората притежават дванадесет двойки нерви, които започват от мозъка. Сред тези нерви десетият е определено най-интересен и могъщ: блуждаещият нерв. Събудете блуждаещия нерв за да подобрите здравето си. Той съставлява парасимпатиковата част на нервната система и е нагърбен с много…