благодарни

5 начина да овладеете своя неспокоен ум

Един неспокоен ум не дава и секунда почивка. Постоянно прескача от задача на задача, от страх към тревога. Тази своеобразна мрежа от вълнения в мозъка отслабва едно от безценните човешки състояния, наречено вътрешен мир. Някои хора могат да объркат идеята…

Благодарният ум знае какво е вътрешен мир

Умът, който знае как да е признателен за всичко, което е преживял, почувствал и видял през живота си, е ум, който е постигнал равновесие и вътрешен мир.  Всеки от нас има своята уникална история. Настъпват времена обаче, когато сме пометени от…