благодарни

5 начина да овладеете своя неспокоен ум

Един неспокоен ум не дава и секунда почивка. Постоянно прескача от задача на задача, от страх към тревога. Тази своеобразна мрежа от вълнения в мозъка отслабва едно от безценните човешки състояния, наречено вътрешен мир.