безусловна любов

Не се предавайте пред проблемите на подрастващите

Никой не може да отрече, че юношеството е сложен стадий в житейския ни път. Всеки е преминал през него и познава добре промяната в настроението, гнева към членовете на семейството и безсмислената бунтовническа фаза.