баба и дядо

Нашите баби и дядовци не умират, те живеят в сърцата ни

Нашите баби и дядовци никога не умират, тяхното наследство продължава да живее тихо в сърцата ни. В общество, фокусирано най-вече върху материалните придобивки, малко неща могат да обогатят живота ни така, както спомените за любовта, споделените тайни и специалните моменти…

Внуците са светлина и щастие за баба и дядо

Какво са внуците за баба и дядо? Бабите и дядовците вече са преживели какво е да си родител. Но с внучетата създават връзка, която носи светлина и щастие. Мисията с внуците е: да се възпитат у тях ценности и емоционална…