апатия

4-те разлики между тъгата и депресията

По принцип проблемът е в неправилната употреба на термините. Въпреки това много хора ясно разграничават тъгата и депресията. Тъгата е само един от многобройните симптоми на депресията. Тъгата и депресията имат много общи черти. Те обаче наедно с това представляват…